ADIs isolatorteknik passar för medicinteknik

Lantronix Inc använder den digitala isolatortekniken iCoupler, från Analog Devices, i sin nya uppsättning nätservrar för trådlös kommunikation.

EDS-MD är beteckningen på Lantronix flerportsservrar för medicintekniska produkter. Nätservrarna uppfyller de stränga föreskrifterna och säkerhetsstandarderna inom sjukvården, bland annat IEC-60601-1, EN 6061-1-2 och UL 6061-1.
I EDS-MD-familjens kommunikationsservrar används de digitala isolatorerna iCoupler från Analog Devices med flera kanalkonfigurationer. Genom att välja dessa digitala isolatorer i stället för lösningar baserade på optokopplare kunde Lantronix öka datahastigheten jämfört med tidigare generationer, sänka den totala systemkostnaden genom minskad kortstorlek och mindre antal komponenter och samtidigt öka servrarnas långsiktiga tillförlitlighet.
iCoupler-tekniken bygger på transformatorer i chipskala istället för optokopplarnas lysdioder och fototransistorer. Transformatorer möjliggör högre datahastighet, större effektsnålhet och ökad stabilitet under hela livslängden jämfört med lysdioder och fototransistorer. Genom att tillverka transformatorerna direkt på chippet i en process på wafer-nivå kan iCoupler-kanalerna integreras med varandra och andra halvledarfunktioner till låg kostnad. iCoupler-transformatorerna är planarstrukturer som består av CMOS-krets och guldlager.
Ett tjockt polyimidlager med hög genomslagsspänning under guldlagret isolerar den övre transformatorspolen från den nedre spolen, vilket resulterar i en tillförlitlig och stark isolering. CMOS-kretsar anslutna till den övre och nedre spolen skapar ett gränssnitt mellan transformatorn och de externa signalerna.
Enligt en undersökning från ABI Research kommer intäkterna från försäljning av sjukvårdsprodukter med trådlös funktion att globalt uppgå till nästan fem miljarder dollar 2014. Detta är en ökning med nästan 70 procent jämfört med dagens nivå. I USAs stimulanspaket anslås 20 miljarder dollar till digitalisering av patientjournaler, och dessutom finns en inriktning på en övergripande reform av sjukvården i allmänhet, så möjligheterna med trådlös kommunikation inom sjukvården står i fokus som aldrig förr.

 

Comments are closed.