28 GHz RF-modul för 5G

Från Sivers Semiconductors kommer den nya högpresterande RF-modulen BFM02803, som täcker 5G FR2 millimetervågsbanden N257, N258 och N261 (från 24,25 GHz till 29,5 GHz).

Modulen, som är optimerad för fasta trådlösa accessnät (FWA), möjliggör differentiering och uppfyller kraven för storskalig produktion av FWA-produkter. Modulen är designad för att integreras med ledande basbandmodem.

BFM02803 stödjer 2×2 MIMO med dubbel polarisation både nedströms och uppströms för kanaler upp till 1,2 GHz. Den inkluderar 32 dubbel-polariserade antennelement med elektronisk styrning sk. ”beamforming” i två dimensioner (2D). 2D-modulen ger möjlighet att styra radiovågorna både horisontellt och vertikalt.

– Sivers Semiconductors fortsätter att driva framåt med ännu fler 5G-innovationer, säger Anders Storm, VD och koncernchef för Sivers Semiconductors. Genom att kombinera prestanda hos TRB02801 RFIC med innovativ antennutformning får vi den flexibilitet och de prestanda som krävs för storskaliga utrullningar av 28 GHz FWA-nätverk.

Autonoma kalibreringsrutiner och enkla basbandsgränssnitt gör modulen enkel att installera och hantera. Den är optimerad för storskalig och kostnadseffektiv montering. Dessutom möjliggör den högre effekten som är större än +50 dBm per polarisation produktutrullningar inom de flesta FWA-applikationerna.

Comments are closed.