Forskare som får ERC-anslag utvalda

De unga, framstående forskare i Europa som får startbidrag från European Research Council, ERC har nu valts ut. Tre forskare kommer från Kungliga tekniska högskolan (KTH) och anslaget är på maximalt upp emot 2 miljoner euro per person under fem år, enligt ERC.

Totalt har 4080 ansökningar kommit in till den europeiska utlysningen ”Starting Grant 2011”, och än så länge har 480 forskare fått anslag. I uttagningarna, som sker i två steg, ingår även en intervju med en panel av sakkunniga. Medelåldern på utvalda forskare är 37 år och 21 procent är kvinnor. Av de totalt 38 representerade länderna toppar antalet forskare vid de olika ländernas institutioner av Storbritannien, Tyskland och Frankrike.

Anslagen fördelas mellan olika områden där fysik och ingenjörsvetenskap står för 46 procent, livsvetenskaperna för 35 procent och social vetenskap och humaniora för 19 procent.

I Norden har 14 forskare i Sverige, 10 i Finland, 10 i Danmark och 5 i Norge fått pengar från ERC för att bedriva forskning vid ländernas värdinstitutioner.

Följande tre forskare från KTH får anslag från ERC:

  • Danica Kragic, Centrum för Autonoma System, med forskningsämnet Flexible object manipulation based on statistical learning and topological representations.

  • Frank Niklaus, Skolan för Elektro- och Systemteknik, som forskar om nya tillverkningsmetoder för mikro- och nanostrukturer. New paradigms for MEMS & NEMS integration.

  • Jakob Nordström, Skolan för Datavetenskap och Kommunikation, som forskar under temat Understanding the hardness of theorem proving.

Danica Kragic berättar om sitt projekt FLEXBOT, som öppnar för nya viktiga forsknings- och teknikområden:

– Projektet syftar till utveckling av datorseendebaserad förståelse av den mänskliga handens rörelser. Kunskapen kan användas till utveckling av kontrollstrategier för robotgrepp, genom att kombinera metoder från statistiskt lärande med topologiska representationer.

– Forskningsmässigt sett vill vi skapa nya tankesätt inom ett område som traditionellt sett har fötts ur mekanik och modeller av kroppar, utan att hittills ta hänsyn till optimal design. Teknologiskt sett ska vi skapa metoder för bedömning av ny robotdesign och proteshänder, säger Danica Kragic.

Comments are closed.