Achronix visar 100 G Ethernet

FPGA-tillverkaren Achronix har demonstrerat felfri överföring via 100 G Ethernet i företagets 22 nm Speedster22i-komponenter. Överföringen använder de hårda IP-block för Ethernet som finns i FPGA-komponenterna.

– De hårda IP-funktionerna kan direkt översättas till besparingar vad gäller effekt och pris, säger Steve Mensor, marknadschef för Achronix. Dessutom kortas konstruktionstiden ner, eftersom de hårda IP-funktionerna redan är verifierade för timing.
Speedster22i produceras av Intel och är konstruerade med Intels 22 nm TriGate-teknologi. Demonstrationen gjordes på en Speedster22i HD1000, med en miljon effektiva LUT-enheter (look-up-tables).

Comments are closed.