Satsning på industriell programvaruutveckling

Måndagen den 23 februari är det kick-off för det industriella excellenscentret EASE (Embedded Applications Software Engineering.) Den årliga budgeten är satt till 10 miljoner kronor.

Målet är att centret ska bli ett världsledande forskningscentrum för inbyggda programvaruapplikationer.
– Detta är en stor händelse, säger Per Runeson, forskningsledare och professor på Institutionen för Datavetenskap vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet. Idéerna om en centrumbildning kring industriell programvaruutveckling föddes redan för tio år sedan.
Det finns ett stort behov av denna forskning. Den tekniska utvecklingen går mycket snabbt och användare av till exempel mobiltelefoner vill kunna ladda ner och använda en mängd olika program och funktioner. Programvaran som används i inbyggda system blir allt mer komplicerad. Hur ska man hantera system som är inbyggda samtidigt som användarna vill ha mer flexibilitet och mer avancerade program? Dessutom gäller det att ta hänsyn till det som kännetecknar inbyggda system – begränsningen när det gäller batteri, minne och processorkraft.

EASE är ett samarbetsprojekt mellan SonyEricsson, Ericsson, ABB, Axis, Softhouse Consulting, Vinnova, Lunds Tekniska Högskola (LTH), Blekinge Tekniska Högskola (BTH) samt innovationskluster i Skåne och Blekinge – Mobile Heights och TelecomCity. Forskningscentret ska säkerställa att industriella partners har en konkurrensfördel genom kompetensförsörjning och innovation av nya tekniska lösningar och effektiva ingenjörsmetoder för utveckling av inbyggda programvaruapplikationer.
– Vi försöker se till att det vi gör är relevant för företagens verksamhet, säger Per Runeson. Forskningen blir bättre om den sker i samklang med näringslivet. EASE betonar långsiktighet; vi ska inte lösa akuta problem för företagen utan arbeta med utmaningar på lång sikt. Långsiktigheten möjliggör arbete med frågor som sträcker sig bortom den normala industriella planeringshorisonten.
– För de stora företagen är långsiktig kompetensförsörjning det viktigaste. Det är ett egenintresse för dem att se till att de tekniska högskolorna erbjuder bra utbildningar eftersom det är härifrån de rekryterar sin personal. En bra utbildning kräver lärare i forskningsfronten. EASE uppmuntrar till ett kontinuerligt utbyte mellan industrin och akademin.

Centret har fyra forskningsteman där vart och ett har två huvudansvariga forskare, en från LTH och en från BTH. Per Runesons uppgift är att knyta samman dessa olika teman till en helhet. Konceptet för EASE är en större sammanhållen forskning med ett tioårsperspektiv.

Comments are closed.