ABB tar hem stor kabelorder

ABB har fått en order värd 130 miljoner dollar från det danska energiföretaget DONG Energy för leverans av ett högspänt kabelsystem som ska transportera el från vindkraftparken Walney Extension utanför Englands kust. Kabelsystemet kommer att levereras av ABB i Karlskrona.

Walney Extension, som är en av världens största vindkraftparker, kommer kunna tillföra en kapacitet om ytterligare 660 MW utöver den befintliga vindparkens 367 MW. När projektet är färdigt kommer de två havsbaserade vindkraftparkerna att kunna leverera förnyelsebar el till mer än 800 000 hushåll, vilket blir ett betydande bidrag till Storbritanniens mål att landets totala energiproduktion ska bestå till 15 procent av förnyelsebar energi år 2020 för att sänka koldioxidutsläppen.

ABB ska konstruera, tillverka, leverera och driftsätta kabelsystemet som med extruderad isolering är avsett för växelström (AC) vid 220kV. Länken inkluderar mer än 157 kilometer sjökabel som ska ansluta de två vindkraftplattformarna till varandra och till fastlandet, såväl som 24 kilometer landkabel för anslutningen till elnätet.

Comments are closed.