Ericsson varslar 2 200

Ericsson varslar 2 200 anställda om uppsägning och skär även ned med 850 konsulter i Sverige. Verksamheten vid företagets produktionsanläggning i Katrineholm avvecklas och en ny produktionsstrategi införs med en högre andel outsourcing.
En anledning till neddragningarna är att företaget reducerat antalet hårdvaru- och mjukvaruplattformar under en längre tid och även förändrat arbetssätt inom FoU, enligt Ericssons vd Hans Vestberg.


Ericsson stramar åt för att få kostnaderna att peka nedåt
Läs mer

Ladda ner konsultöversikten

Läs temaartiklarna om halvledarteknik

Läs temaartiklarna om analogteknik

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.