ABB tar hem HVDC-order

ABB kommer att leverera omriktarstationer för högspänd likströmsöverföring (HVDC) till Tadzjikistan och Pakistan som en del av en order värd 330 miljoner dollar stöttad av Världsbanken.

Ordern ska genomföras i form av ett konsortieprojekt tillsammans med Cobra, ett spanskt företag inom Engineering, Procurement, Construction (EPC), som ansvarar för konstruktion och anläggning av tillhörande kraftanläggningar.
ABB:s HVDC-omriktarstationer ingår i projektet CASA-1000, som ska möjliggöra effektiv överföring av förnybar vattenkraft från produktionsanläggningar i Kirgizistan och Tadzjikistan över ett avstånd på 80 mil till områden med hög förbrukning i Pakistan. CASA-1000-länken kommer att ha kapacitet att överföra 1 300 MW el vid 500 kV.
Projektet CASA-1000 bidrar till den pakistanska regeringens initiativ att tillgodose det ökande behovet av elektricitet och gör det också möjligt för Kirgizistan och Tadzjikistan att utnyttja sina vattenkraftsresurser bättre. CASA-1000 kommer att underlätta elhandeln mellan länderna i centrala och södra Asien genom att man får till stånd kommersiella och institutionella arrangemang samt den infrastruktur för överföring som krävs. Deltagande länder i projektet är Afghanistan, Kirgizistan, Pakistan och Tadzjikistan.
– Med ABB:s avancerade HVDC-lösning får konsumenterna tillgång till den rena el man har så stort behov av och genom att koppla samman regionen kan man dela på resurserna, säger Claudio Facchin, vd för ABB:s division Power Grids. Projektet är ytterligare ett exempel på vårt engagemang i att integrera förnybar energi och stärker ABB:s ställning som den givna partnern för ett starkare, smartare och grönare elnät.
ABB banade väg för HVDC-teknik för över 60 år sedan och har genomfört över 120 HVDC-projekt. Det motsvarar en total installerad kapacitet på över 130 000 MW, vilket utgör ungefär hälften av den installerade basen världen över.

Comments are closed.