Annons

ABB investerar i BrainBox AI

Som en del av ambitionen att göra byggnader smartare och säkrare samtidigt som energieffektiviteten förbättras och koldioxidutsläppen minskas har ABB tillkännagivit en investering i det Montreal-baserade startupföretaget BrainBox AI.

BrainBox AI lanserades 2019 och har banat väg för användningen av artificiell intelligens för att minska energikostnaderna och koldioxidutsläppen från HVAC-system (värme, ventilation och luftkonditionering) i kommersiella byggnader. Ekonomiska detaljer kring investeringen har inte redovisats.

Denna investering och det strategiska engagemanget innebär att ABB:s division Smart Buildings kan kombinera den befintliga portföljen med digitala lösningar, i synnerhet ABB Ability Building Ecosystem, med BrainBox AI:s prediktiva, självanpassande och skalbara molnbaserade artificiella intelligens. ABB och BrainBox AI är inriktade på interoperabilitet, så att kunderna kan använda sig av olika typer av tekniker. Det gemensamma erbjudandet är tillgängligt från fjärde kvartalet 2021.

HVAC-system står för merparten av energianvändningen och koldioxidutsläppen i en typisk kommersiell byggnad och byggnader bidrar med 28 procent av de totala globala energirelaterade koldioxidutsläppen. Förutom att möjliggöra upp till 25 procent minskade energikostnader och 20–40 procent lägre koldioxidutsläpp stärker BrainBox AI:s programvara för djupt lärande komforten för hyresgäster och besökare och förlänger livslängden för HVAC-utrustning – helt utan direkta investeringar.

– Vårt kärnfokus ligger på att radikalt förändra för nya och befintliga byggnader med säkra, smarta och hållbara lösningar, säger Oliver Iltisberger, chef för ABB:s division Smart Buildings. Jag är säker på att ABB:s investeringar i BrainBox AI, tillsammans med ABB Ability Building Ecosystem, kommer att hjälpa oss att ta ett språng förbi nuvarande strategier för digital omvandling, ytterligare minska energikostnaderna och göra vår del i att hantera klimatförändringarna.

Comments are closed.