AAAAA distribuerar HEC

Ett avtal med HEC (Holy Stone Enterprise) innebär att AAAAA kommer att verka som rep/distributör på den svenska marknaden.

Taiwanföretaget HEC grundades 1981 och tillverkar keramiska kondensatorer med speciella egenskaper. Anslutningarna kan fås med ett polymert material som minskar risken för sprickbildning, på grund av vibration och böjning av mönsterkortet. Om chipet ändå utsätts för hög stress resulterar det inte i kortslutning, som vid sprickbildning, utan i stället i det mindre skadliga alternativet: avbrott.
Samma egenskaper utnyttjas även i säkerhetskondensatorer av klass X1, X2, Y1, Y2 och Y3.
Tack vare en teknik som förhindrar överslag mellan anslutningarna kan HEC erbjuda ytmonterade kondensatorer upp till 5 kV.
HEC har egen utveckling och produktion av råvaran och kan därför erbjuda kundspecifika lösningar inom sitt segment.
I det övriga sortimentet finns produkter för mikrovåg, kamerablixtar, ADSL, för 200°C samt trepoliga genomföringsfilter. Man tillverkar idag kondensatorer upp till 100 µF och ger därmed marknaden en chans att ytterligare minimera användandet av tantalkondensationer.

Comments are closed.