14 nm ger prestanda och lågeffekt

Med Generation 10 dubblar Altera FPGA-kretsarnas prestanda. Nyckeln till det finns i Intels 14 nm trigate-teknologi.


– Med den nya processen får vi helt nya möjligheter att spela med konstruktionsparametrarna, säger Danny Biran, Senior Vice President, Corporate Strategy hos Altera.

– Om vi behåller effektförbrukningen vid samma nivå som tidigare kan vi dubbla prestanda. Om vi behåller samma prestandanivå kan vi sänka effektförbrukningen till mindre än en tredjedel. Det ger fantastiska möjligheter att balansera de olika parametrarna för olika användningsområden.

Steget från 28 nm till 14 nm är stort. Plötsligt går det att få in fyra gånger så mycket på samma chip, något som kan användas på olika sätt i de olika komponentklasserna. I de mest avancerade Stratix 10-komponenterna ökas mängden programmerbar logik med en faktor fyra, till över 4 miljoner logiska element på ett chip. Samtidigt ökar också DSP-prestanda dramatiskt (faktor 10) och tranceivrarna snabbas upp till 56 Gbit/s.


– Men vi fortsätter också att utveckla 3D-byggsättet. Det innebär att FPGA-chipen kan kombineras med mera RAM eller specialchip. En Stratix 10-komponent kan rymma mycket stora konstruktioner.

Mer processorkraft
Med de processorbaserade Arria-komponenterna tog Altera steget till kombinationskretsar med ARM-processor och relativt stora mängder FPGA. Nu kommer också Arria i "generation 10", även om man inte tagit steget hela vägen till 14 nm. För "mellanklass"-generationen nöjer man sig med att gå till TSMCs 20 nm-process. Ändå blir det en rejäl prestandaförbättring.
– Faktum är att Arria 10 blir 15 procent snabbare än dagens Stratix V. Samtidigt minskar effektförbrukningen med 40 procent över dagens Arria V.
Alla andra parametrar, som I/O-bandbredd och minnesbandbredd förbättras också dramatiskt och antalet logiska element dubblas till 1 miljon. Men den kanske mest uppenbara skillnaden är nog ändå de ökade processorprestanda. En dubbelkärnig ARM Cortex-A9-processor går att klocka upp till 1,5 GHz och det innebär att processorprestanda i det närmaste fördubblas jämfört med dagens komponenter (2×800 MHz).
Redan med Arria V (28 nm) har Altera kunnat visa ganska extrema tranceiver-prestanda. Det är något som man vidareutvecklat på 20 nm-nivån. Upp till 28 Gbit/s har demonstrerats. Altera positionerar bland annat Arria 10 för att passa den nya 100 G Wireline-utrustningen, där det krävs snabba seriekanaler och mycket snabba gränssnitt mot minnet.
Arria 10-komponenter kommer att finnas i provkvantiteter till kund i början av 2014. Testchip med Stratix 10-teknologi i 14 nm kommer att finnas framme under 2013.


Arria 10 tar steget till 20 nm, medan Stratix 10 går hela vägen till 14 nm och trigate

Comments are closed.