72000 besökte Electronica

Fler besökare än för två år sedan och fler utställare visade att världens största elektronikmässa står sig, detta trots en nedgång för många lokala mässor och trots allt tal om en begynnande lågkonjunktur. Electronica i München är en i högsta grad internationell mässa, med utställare från 49 länder och besökare från 78 länder.

 

En undersökning, gjord av TNS Infratest, visade att 95 procent av besökarna gav mässan betyget bra eller utmärkt. Besökarantalet från Kanada, Ryssland, Turkiet, USA, Tjeckien, Österrike och Asien visade en tydlig ökning. Det finns inga siffror ännu som visar exakta antalet från olika länder, men intrycket från de nordbor jag mötte på mässan var att det kom färre deltagare från Norden denna gång.
Den här gången var det 2669 utställare, vilket var något fler än 2010 (2595 utställare).
Under årets rundabordssamtal debatterade företagsledare från halvledarsektorn ämnet ”Smart grid”, en inriktning som i framtiden kommer att göra stora avtryck inom elektronikindustrin.
Kritiska röster mot elnät uppbyggda som ”smart grid” hävdar att vi får sårbarare nät. Kanske var det bara en förövning i vad som komma skall när Munchens hela elnät under torsdagmorgonen (15 nov) drabbades av strömavbrott i 45 minuter, något som bland annat resulterade i att datorer som skötte trafikljus i vissa korsningar inte återstartades. Men snabbt fanns det poliser på plats som dirigerade trafiken.
All logistik gick förstås som ett urverk på mässan och några synliga bevis på morgonens strömavbrott såg man inte. En förstagångsbesökare uttryckte med positiv förvåning hur väl allt var strukturerat. Som gammal Electronicabesökare (första gången 1974) har man vant sig vid att det skall vara så.

 

Comments are closed.