7 GHz differentialförstärkare driver omvandlare

Två nya differentialförstärkare från Texas Instruments, LMH3401 och LMH5401 är speciellt avsedda för att driva A/D-omvandlare. De uppges ha en kombination av högre bandbredd, snabbare spänningsderivata (stig- och falltid) och lägre distorsion än sina motsvarigheter på marknaden.

Drivsteget till en snabb A/D-omvandlare utgör en mycket viktig komponent för att A/D-omvandlarens prestanda skall kunna utnyttjas fullt ut.
Eftersom A/D-omvandlarens impedans kan variera i takt med hur mycket den styrs ut kan det resultera i fel om inte drivsteget är idealiskt. Drivsteget måste kunna därför kunna ge låg utimpedans som inte varierar dynamiskt, vilket kan ge upphov till olinjär karakteristik, statiskt och dynamiskt.
LMH3401 och LMH5401 är speciellt framtagna för att passa i sändare och mottagare för radarsystem och i basstationer för mobiltelefoni.
LMH3401 ger 16 dB förstärkning och har 7 GHz bandbredd vid -3 dB. Spänningsderivatan är 18 000 V/µs och den harmoniska distorsionen är -77 dB vid 500 MHz.
LMH5401 kan konfigureras för 6 dB förstärkning, eller mer. Den ger 6,2 GHz (-3 dB) bandbredd vid 12 dB förstärkning. Spänningsderivatan är 17 500 V/µs, den harmoniska distorsionen -90 dB vid 200 MHz och IMD3 -90 dBc vid 200 MHz.

Differentialförstärkarnas två ingångar kan kopplas för att ersätta en balun för att eliminera utrymmeskrävande komponenter. LMH3401 och LMH5401 är kapslade i UQFN-14.

 

Comments are closed.