68 miljoner till 94 projekt

Hur kan Kiruna flyttas, hur sparar vi energi, hur undviker vi att slösa bort dyrbar tid i bilköer eller hur säkerhetsställer vi att rätt vård sätts in vid rätt tillfälle? De är några av de frågeställningar som prioriterats av Vinnova i en ny utlysning.

Vinnovas utlysning ”Utmaningsdriven innovation” har uppmuntrat till ämnesöverskridande samarbeten för att lösa framtidens globala utmaningar – och uppges även ha även ha slagit ansökningsrekord.

Totalt kom det in 635 ansökningar, vilket är det största antalet ansökningar i en enskild utlysning. Utlysningen är ett led i Vinnovas nya arbetssätt som innebär att uppmuntra ämnesöverskridande samarbeten där akademi, näringsliv och offentlig sektor samverkar på ett tidigt stadium för att lösa framtidens globala utmaningar. Sammanlagt kommer 94 projekt finansieras med 68 miljoner kronor.

En stor del av ansökningarna har fokuserat på problem som rör en åldrande befolkning som till exempel förebyggande vård och hjälp till självhjälp. Andra ansökningar har tagit sikte på infrastruktur och logistik som exempelvis effektivare beslutsystem, organisationsuppbyggnad och vårdkedjor. Några ansökningar innefattar innovativa lösningar när det gäller informationsöverföring och IT-system för att säkerhetsställa patientsäkerheten och öka effektiviteten.

– Vi är glatt överraskade över det stora intresset. När vi bedömt ansökningarna är det bland annat förmågan att ta sig an nödvändiga eller kritiska behov i samhälle och näringsliv som avgjort vilka ansökningar som vi prioriterat. När projekten är genomförda hoppas vi att vi kan se resultat som gör skillnad för svenskt näringsliv och samhälle, säger Lena Svendsen, ansvarig för programmet.

Vinnovahar nu godkänt förstudier i en första fas i ett program som är uppdelat i tre delar. De närmaste tre åren satsar Vinnova minst 260 miljoner kronor på projekt som brett samverkar kring innovationer inom områdena hälsa och sjukvård, hållbara städer, informationssamhället samt produktion.

Utmaningsdriven innovation kommer att ha återkommande utlysningar de närmaste åren. Under 2012 kommer det att beslutas vilka av dessa förstudier som går vidare till nästa fas. Att utgå från samhällsutmaningar är ett medvetet grepp som återkommer i många länders innovationsarbete och är också grunden för EU:s strategi, EU 2020 och Innovation Union. Även OECD utgår från globala samhällsutmaningar.

Listan på de projekt som fått finansiering kan läsas via den här länken .

Comments are closed.