Parameter i samarbete med LMI Technologies

Parameter AB har tecknat ett samarbetsavtal med LMI Technologies, som tillverkar och levererar utrustning inom 3D-lasermätning och sensorteknik. Samarbetsavtalet avser LMI:s produktfamilj Gocator för marknaderna i Skandinavien och Polen.

 

Parameter AB, som har lång erfarenhet av 3D-mätning, blir ensam distributör inom Skandinavien och Polen och tar här hand om all försäljning och teknisk support. Gocator baseras på en 3D-kamera och bygger på lasertriangulering. Instrumentet består av en kamera och en integrerad laser som levererar tredimensionella profiler av objekt och utför inspektion, mätningar och kvalitetskontroll baserade på 3D-data. Tillsammans med processorkraft och färdiga mätverktyg är allt förpackat i ett IP67-klassat hölje. Gocator kommunicerar med övriga delar av automationssystemet via ethernet, digitala och analoga I/Os eller via seriell dataöverföring, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.