60 procent högre elpris

Det kyliga och torra vädret med mindre vindkraftsproduktion samt höga priser på kol gör att elpriset för november i snitt hamnar på närmare 50 öre per kWh. Under samma period förra året låg snittpriset på cirka 32 öre, enligt elbolaget Bixias månadsrapport.

Nuvarande vecka ligger snittpriset på drygt 52 öre per kWh, vilket är det högsta för månaden. Under nästa vecka förväntas priserna sjunka något på grund av det kommande lågtrycket.
En konsekvens av det kyliga och torra vädret är att den hydrologiska balansen har sjunkit.
– Den låga nederbörden gör att den samlade mängden vatten och snö i våra nordiska magasin har sjunkit, säger Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker på elbolaget Bixia. Nu ligger fyllnadsgraden på cirka 74 procent, vilket är sex procentenheter under det normala. Den hydrologiska balansen har en stor påverkan på vårt nordiska elpris eftersom vattenkraft är en så stor del av vår elproduktion.
I slutet på veckan förväntas ett intensivt lågtryck från väster med en hel del nederbörd som gör att vattenmagasinen kommer att fyllas på. Samtidigt för lågtrycket med sig blåsigare väder som gör att vindkraftsproduktionen kommer att öka.
Elanvändningen har stigit under november i samband med det kalla vädret, i början på månaden låg den totala elförbrukningen i Norden på cirka 7,6 TWh för att i slutet på månaden hamna på cirka 8,9 TWh. Vindkraften har under perioden stått för 10,5 procent av elanvändningen medan vattenkraften stått för 55 procent och kärnkraften för knappt 22 procent.
– Även om elanvändningen har stigit är vi fortfarande nettoexportörer av el under november, vilket vi räknar med att vara under kommande veckor. Försämras den hydrologiska balansen ytterligare samtidigt som kylan slår till kan exporten dock minska.

Comments are closed.