5G i experiment upp till 150 GHz

DOCOMO och Rohde & Schwarz har etablerat ett samarbete som syftar till band för mobiltelefoni över 100 GHz. De har lett experiment runt vågutbredning upp till 150 GHz. Troligen kommer frekvensband mellan 100 och 300 GHz att användas för terabithastigheter bortom nästa generations 5G.


De två företagen har mätt och analyserat effekter av överföring och skärmning inom millimetervåglängder.

I området 100 till 300 GHz blir bandbredder, större än i 5G, möjliga. Men på dessa frekvenser påverkas utbredningen mycket av personer, fordon, träd och väderkonditioner, som exempelvis regn och snö.

Instrumenten från Rohde & Schwarz har anslutits till den kanal som DOCOMO utformat  för att efterlikna den typ av vågutbredning som förekommer över 100 GHz. Mätparametrarna omfattar dämpning av radiovågorna, profil för effektfördröjning (när radiovågorna anländer) och vinkelprofil (som ger en indikation på inkommande radiovågor).

Testsystemet omfattar signalgeneratorn SMW200A, kopplad till frekvensmultiplikatorn SMZ för att kunna generera millimetervågor. Signal- och spektrumanalysatorn FSW85 är utrustad med FS-Z170 för att kunna analysera bandbredder upp till 2 GHz. Den högupplösande bildskärmen visar radioutbredningens karakteristik i realtid.

Ekofri kammare
Under experimentet placerades instrumenten i en ekofri kammare och Rohde & Schwarz visade att de kan mäta och analysera skärmeffekter från människokroppen upp till 150 GHz i alla 5G-band som används eller som kan komma att användas.

Experimenten visar hur skärmningsförluster påverkan av människokroppen  vid olika frekvensband.

 

Comments are closed.