56G-tranceiver i 16 nm

Xilinx har utvecklat en programmerbar komponent med inbyggd 56G-transceiver. Komponenten är baserad på TSMCs 16 nm FinFET+-process och tranceivern använder PAM4-modulation.

PAM4 anses allmänt vara det mest tillförlitliga signaleringsprotokollet för nästa generations överföringshastigheter och används för att dubbla hastigheten i nästa generations Ethernet både för befintliga kopparkablar och optofibrer.
– Våra kunder har redan klart för sig hur de skall kunna accelerera nästa generations applikationer, säger Ken Chang, VP för SerDes-gruppen hos Xilinx. Vi insåg behovet av att ha en 56G PAM4-lösning redan nu för att stödja dem.
De allt större datamängderna ökar kravet på snabbare kommunikation och det gäller att kunna gå till 50G, 100G, 400G och 1T utan att kostnaden per bit ökar. Xilinx är ett av de drivande företagen inom standardiseringen av 56G PAM4, både inom OIF och IEEE.
Den nya tranceivern har stöd för både koppargränssnitt och optogränssnitt och den fungerar i allt från chip-till-chip-kommunikation till bakplan. Den kommer att kunna användas i linjekort med hastigeter över 1 Tbit/s och bakplan från 400G till Tbit.

Comments are closed.