5000 får lämna Alcatel-Lucent

Telekomföretaget Alcatel-Lucent meddelar idag och efter företagets rapporterade minusresultat under andra kvartalet 2012, ett program för ytterligare kostnadsreduktioner på 750 miljoner euro och därmed besparingar på totalt 1250 miljoner euro till slutet av 2013.

Nettoförlusten för kvartalet rapporteras till 254 miljoner euro. (0,11euro/aktie).

– Det andra kvartalets prestation bekräftar vår starka position inom många attraktiva marknadssegment, inklusive IP, nästa generations optik och bredband, som alla är viktiga investeringsområden som stöder vår höga nätverksstrategi, säger Ben Verwaayen, vd för Alcatel-Lucent.

"Men trots visad förmåga att leverera operativ lönsamhet, framgår det av den försämrade makroekonomiska miljön och konkurrenskraftiga prissättningsmiljön i vissa regioner på en utmanande lönsamhet och att vi måste inleda en mer aggressiv omvandling. Därför lanserar vi idag ett prestationsprogram för att påskynda vår omvandling och minska kostnaderna med 1,25 miljarder euro till i slutet av nästa år för arr ligga före verkligheten på marknaden. Dessa tider kräver fasta åtgärder.”

Besparingsprogrammet innebär bland annat att 5000 anställda får lämna företaget.

Comments are closed.