49 företag får dela på 60 miljoner

Säkrare fingeravtryckssensorer och kretsar för högfrekvent telekommunikation är två av de 49 projekt som finansieras med sammanlagt nästan 60 miljoner kronor i Vinnovas programmet Forska&Väx.

Vinnova finansierar genom Forska&Väx forsknings- och utvecklingsprojekt i små och medelstora företag. Satsningen är på sammanlagt 120 miljoner kronor per år. Företag kan söka två typer av finansiering: genomförande av FoU-projekt och förstudie inför FoU-projekt. Företagen ska själva medfinansiera FoU-projekten med minst lika mycket pengar.

I Forska&Väx första ansökningsomgång i år finansieras 49 små och medelstora företag med sammanlagt nästan 60 miljoner kronor.

Några av dessa företag är:

  • Appear Networks Systems AB i Kista får 3 000 000 kronor till en molnbaserad plattform för utveckling av företagsapplikationer till smarta mobiler och pekplattor
  • Chargestorm AB i Norrköping får 459 000 kronor till stabil laddning av elbilar genom att göra elnätet intelligent
  • Fingerprint Cards AB i Göteborg får 2 091 000 kronor till förbättrad säkerhet och funktion i fingeravtryckssensorer
  • NordIQ Göteborg AB i Nol tilldelas 1 780 000 kronor för en energibesparande styrenhet för uppgradering av värmesystem
  • RTI Electronics AB i Mölndal får 500 000 kronor till strålningsdetektorer för nya mätbehov inom dentalröntgen
  • Satcube AB i Göteborg får 500 000 kronor för en kostnadseffektiv och driftsäker antenn med hög prestanda för maritim datakommunikation
  • Secure Logistics Sweden AB i Lund ges 500 000 kronor till ett intelligent stöldskyddssystem för butiker
  • Sivers IMA AB i Kista tilldelas 3 000 000 kronor till kostnadseffektiva kretsar för telekommunikation på mycket höga frekvenser
  • VG Scienta AB i Uppsala får 2 500 000 kronor till en fotoelektronanalysator och röntgenkälla för spektroskopi under högt tryck och med hög energi

Hela listan på de valda företagen finns förstås publicerad på Vinnovas hemsida .

Comments are closed.