450 sidor om digital kraft

Ericsson Power Modules har publicerar ett 450 sidor tjockt kompendium om digitalt styrda DC/DC-omvandlare: ”The Digital Power Compendium”.  Mannen bakom detta verk, som är det största i sitt slag, är Patrick Le F`evre, marknads- och kommunikationsdirektör för Ericsson Power Modules.

I stora drag ger kompendiet både en överblick över digital kraft och detaljerade insikter i konstruktionslösningar och beteenden för företagets produkter som avancerade bussomvandlare och ”point-of-load” DC/DC-omvandlare. Totalt 17 tekniska beskrivningar ingår i kompendiet.
Vid millennieskiftet såg det ut som om traditionella lösningar hade nått vägs ände vad gäller verkningsgrad. Då hade diskussionerna om koldioxid börjat få fäste och det blev nödvändigt att finna lösningar för att kunna gå vidare i jakten på att höja verkningsgraden.
Ericsson började utveckla lösningar för digitalstryrda omvandlare under första halvan av förra decenniet och kunde lansera modulen BMR453 som var industrins första digitalt styrda DC/DC-omvandlare med PMB-busstyrning.

– Kompendiet om digital kraft är det första i sitt slag, säger Patrick Le Fèvre. Det berättar en historia om de innovationer som har gjorts och om Ericssons bästa aktiviteter inom digital kraft. Kompendiet har en potential att inspirera en ny generation av kraftkonstruktörer och att ytterligare accelerera användningen av digital kraft.
Förutom kompendiets 17 teknikinriktade ”papers” ingår ett populärt ”white paper”: Power Supplies Go Digital”.
Dessutom ingår Tekniska specifikationer för BMR453, BMR453E PI och BMR454-seriens fullt ut reglerade bussomvandlare samt BMR462, BMR463 och BM464 POL (point of load).
En handledning till 3E GUI (graphical user interface) visar hur detta används för Ericssons 3E PMBus-kretsar. Denna buss kan i vissa moduler användas både för att skriva och läsa i kretsarna. Det gör det möjligt att inte bara programmera utspänningen till en speciell spänning utan också till att modifiera spänningen som en funktion av belastningen. Det blir också möjligt att sekvenskoppla modulerna och att modifiera sekvensen enlig vad som gäller för en viss processor.

 

Comments are closed.