Yole spår tillväxt för GaAs-wafers

RF-elektronik eldar för närvarande på tillväxten hos tillverkarna av GaAs-wafers. Men lysdioder kommer snart att leda marknadstillväxten, enligt en rapport från analysföretaget Yole Développement.

Enligt en ny rapport från Yole Développement benämnd ”GaAs Wafer Market & Applications” kommer GaAs-marknaden att vara värd mer än 650 miljoner dollar 2017. Efter en stor återhämtning från 2009 har GaAs substratmarknaden kraftigt stannat av under 2011. Det på grund av svag efterfrågan på RF-kretsar till handenheter och wlan och optoelektronik, speciellt lysdioder och laserdioder.. Från en tillväxt på +22% under 2010 ökade GaAs-substratmarknaden endast med +4% under 2011 och nådde ett värde på knappt 360 miljoner dollar.

Marknaden förväntas dock återhämta sig under 2012, pådrivet av:

  • Den stora volymen på marknaden för handenheter
  • Konsolideringen av LED-industrin (balansering av kapaciteten).

Därför bör marknaden för GaAs-substrat vara värd mer än 650 miljoner dollar 2017 och nå en årlig tillväxt (CAGR) på nästan +11%, främst påeldad av:

  • Ökande GaAs-innehåll i handenheter
  • Ökande penetration av lysdioder i allmänbelysning och inom fordonsindustrin

Inledningsvis representerade RF-elektronik den viktigaste marknaden för GaAs-wafers och RF-elektronik kommer  att fortsätta ge näring åt verksamheten under de kommande åren i och med utvecklingen av mer avancerade smartmobiler, utvecklingen av 3G/4G-nätverk och den ökade efterfrågan på datakommunikation.

Men utvecklingen av nya GaAs-baserade enheter på senare tid breddar marknaden med högvolym-applikationer. LED representerar en sådan enhet med ett starkt uppsving för närvarande på grund av de fördelar som erbjuds jämfört med traditionella ljuskällor. Andra enheter såsom solceller för High Concentration Photovoltaic (HCPV) kommer också att bidra till utvecklingen på GaAs-substratmarknaden, men i en mindre omfattning.

Förstärkt med LEDs bör SC GaAs-substrat leda tillväxten
År 2011 representerade Semi-Inductive (SI) GaAs substratmarknaden ~ 56% av de totala GaAs-marknaden, medan Semi-Conductive (SC) GaAs beräknades stå för ~ 44%.

– Den här förhållandet kommer sannolikt att förändras på kort sikt eftersom efterfrågan på GaAs-substrat för lysdioder snabbt bör överträffa efterfrågan för RF-elektronikenheter, menar Pars Mukish, Technology & Market Analyst, LED & Compound Semiconductor vid Yole Développement.

Globalt ökar LED-penetrationen i flera applikationer såsom för tv, skyltar och displayer. Allmänbelysning är nästa ”killer application” för lysdioder och kommer att stärka SC GaAs substratmarknaden under 2012-2013 om grundläggande tekniska förbättringar uppnås för att förbättra lysdiodernas effektivitet och öka den totala mängden ljus som genereras ”per paket”. Dessutom växlar bilindustrin över från att använda traditionella ljuskällor till lysdioder för produkter såsom strålkastare och kupébelysningar.

I detta sammanhang kommer volymerna för SC GaAs-substrat sannolikt komma upp i nivå med volymerna för SI GaAs-substrat under 2013, på grund av visserligen en stadig tillväxt på RF-elektronikmarknaden men en blomstrande tillväxt på optoelektronikmarknaden.

Jordbävningen i Japan
Jordbävningen i Japan 2011 har skiftat över en del av intäkterna för vissa japanska spelare till deras konkurrenter. Jordbävningen och den påföljande tsunamin har skadat flera japanska fabriker och starkt påverkat produktionskapaciteten för några viktiga leverantörer av GaAs-substrat som förlorade marknadsandelar till fördel för vissa konkurrenter. Huruvida dessa företag kommer att investera för att återhämta sig, minska eller avsluta verksamheten, är fortfarande oklart enligt Yole. Men GaAs waferindustrin utvecklas och vissa spelare har redan meddelat att de expanderar sina produktionsanläggningar i syfte att vinna marknadsandelar och förbereda för en framtida marknadstillväxt.

– På detta plan och på grund av dess lägre arbetskostnader tycks Kina bli ett nytt "Eldorado" för GaAs wafertillverkning: alla aviserade planer på expansion kommer att lokaliseras i landet, säger Brad Smith, Senior Analyst, Compound Semiconductor vid Yole Développement i ett pressmeddelande.

Comments are closed.