85 miljoner kronor till hälsoinnovation och smarta städer

KK-stiftelsen, Högskolan i Halmstad och näringslivet storsatsar gemensamt för att på ett hållbart och innovativt sätt möta samhällsutmaningar inom hälso- och sjukvård och framtidens transportsystem. Tillskottet innebär en kraftfull satsning på tvärvetenskapliga forskningsprojekt inom Högskolans två profilområden Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen.

Högskolan i Halmstad fokuserar sin forskning i två övergripande profilområden – Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen. Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, har beviljat finansiering för ett stort antal forsknings- och utbildningssatsningar inom de två profilområdena. Sammanlagt satsar KK-stiftelsen, Högskolan i Halmstad och näringslivet gemensamt 85 miljoner kronor i projekt och rekryteringar de kommande fyra åren.
– Detta är väldigt glädjande, säger Högskolan i Halmstads rektor Stephen Hwang. KK-stiftelsens beslut innebär att vi gemensamt med olika samhällsaktörer kan initiera nya forsknings- och utbildningssatsningar för att möta viktiga utmaningar, både på samhällsnivå och för individen. Insatserna bedrivs i konkret samverkan med både privat och offentlig sektor.
I den nya satsningen ingår bland annat att utveckla nätbaserad utbildning för yrkesverksamma inom tjänstedesign och hållbar utveckling, samt två större forskningsprojekt, inriktade på smart mobilitet. Det ena handlar om digital tjänsteutveckling och hur olika aktörer kan samarbeta i ett ekosystem för transporttjänster. Det andra rör självkörande fordon och hur de bättre kan läsa av sin omgivning. Det senare är en utveckling av den forskning som låg till grund för Högskolans uppmärksammade seger i 2016 års internationella tävling kring samverkande och kommunicerande bilar – Grand Cooperative Driving Challenge 2016.
– KK-stiftelsens förtroende för Högskolan ger oss möjligheten att ytterligare stärka vår kompetens inom hälsoinnovation och inbyggda och intelligenta system i allmänhet, samt artificiell intelligens och digitalisering i synnerhet, säger Thorsteinn Rögnvaldsson, programchef för Högskolan i Halmstads KK-miljö som heter Forskning för innovation.
Högskolan i Halmstad är ett av fem lärosäten i landet som har utsetts till en så kallad KK-miljö av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen. Högskolans KK-miljö har namnet Forskning för innovation och är fokuserad på profilområdena Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen. De grundar sig i Högskolans tre forskarutbildningsområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil.

Comments are closed.