Smart hus för 22 miljoner

KTH-forskare kommer att ta fram ett smart bostadshus tillsammans med några av landets största aktörer inom husbyggande, energi, vitvaror och bostadsforskning. Projektet skall pågå i två år och är dessutom ett viktigt steg i riktningen mot smarta elnät.

Det är ett av de kommande bostadshusen i Norra Djurgårdsstaden som forskarna ska jobba med. Forskningen och själva konstruktionsarbetet är uppdelat i flera nivåer där såväl hela huset ingår med styrning av ventilation och laddning av elbilar, men också en specifik lägenhet som kan demonstreras i detalj.
Exempelvis skall huset automatiskt se till att eldrivna apparater körs när elen är som billigast och mest miljövänlig. Samma sak gäller laddning av elbilen.
– För oss KTH-forskare handlar arbetet bland annat om att räkna fram den bästa lösningen, säger Henrik Sandberg, biträdande lektor vid avdelningen Reglerteknik på Skolan för elektro- och systemteknik vid KTH. Ibland när el är billig kanske den inte alltid är miljövänligt. En tvättmaskin går igenom många faser när den jobbar där alla faser drar olika mycket ström. Det blir en hel del parametrar att hålla reda på,
Han är en av de KTH-forskare som är involverad i projektet, och han poängterar att trots all intelligens så är det den boende själv som alltid har sista ordet. Det smarta hemmet ska inte bli ett fängelse.
En hel del forskning kommer också att läggas på visualisera elkonsumtionen så att nya innovativa sätt att spara el kan uppstå. Det kan inbegripa användandet av tillgänglig prylar som Ipad, att de boende mycket lätt kan se hur mycket de sparar, och så vidare. Stort möda kommer också att läggas på att se till att elmarknaden fungerar ihop med smarta hus, att utveckla marknadskoncept och elavtal som matchar.
I forskningsprojektet ingår KTH, Interactive Institute, Fortum, ABB, Electrolux, JM, NCC, HSB och ByggVesta, och den sammanlagda summan pengar som läggs på projektet är 21,8 miljoner kronor.

Comments are closed.