40 nm CMOS för låga volymer

Imec utökar sin tjänst "Europractice IC Service" med 40 nm teknik från TSMC. Som följd av samarbetet mellan IMEC och TSMC kan båda företagen erbjuda TSMCs plattform "Cybershuttle Multi-Project Wafer" (MPW) för IC-prototyper, till företag och akademi.

Erbjudandet inkluderar TSMCs generellt användbara CMOS samt lågeffekts CMOS i 40 nm tekniknod. Erbjudandet innebär att Europabaserade företag och akademi med behov av tillverkning i låga volymer, sådana som universitet, forskningscentra, nystartade företag och företag som arbetar inom smala nischer, kan få tillgång till avancerad teknik från TSMC.

 

Comments are closed.