Annons

4 miljoner till innovativ elektronik

Innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem har öppnat sin tredje utlysning som riktar sig till studier av genomförbarhet och verifieringsprojekt.

Man kan söka max 300 000 kronor per projekt och totalt finns 4 MSEK att söka. Projekten kan fungera som underlag för framtida projekt som kan komma att finansieras av innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem.
Utlysningen har speciellt koppling mot programmets hållbarhetsutmaning ”Hållbar tillväxt för Sverige”. Sista ansökningsdag är 1 sep.
I föregående utlysning, som stängde i mars, beviljades nu i juni totalt 24 400 000 kronor till följande 10 projekt:
* 79 GHz UWB Imaging Radar Sensor. Projektet syftar till konstruera en hårdvaruplattform med tillhörande mjukvaruplattform för en ultra-wideband (UWB) radarsensor inom frekvensområdet 76-81 GHZ.
Projektkostnaden är 8 420 kSEK och 4 000 kSEK har beviljats i bidrag.
I projektet deltar DENSO Sweden, Amparo Solutions, Qamcom Research & Technology och Acreo Swedish ICT.
* Sändarlösning för 5G Massive MIMO system. Projektet avser att ta fram nya arkitekturer för radiolösningar för sändare i kommande generations 5G Massive MIMO system. Projektkostnad är beräknad till 6 142 kSEK och beviljat bidrag är 3 020 kSEK. Lunds Universitet och Ericsson AB deltar i projektet.
* Millimeter Wave Massive MIMO Gap Waveguide Antenna Module Design Based on Pick and Place Technique. Med det här projektet tänker man ta fram vågledarkomponenter och visa att dessa kan monteras med en ”pick- and place”-maskin.
Av projektkostnaden på 4 958 kSEK ha 2 469 kSEK beviljats i bidrag. Projektets deltarare är Chalmers tekniska högskola, Gapwaves, Leax Arkivator AB och Frontside Electronics.
* Kravspecificering och verifiering av miljöskydd och livslängd av lödfogar. Projektet avser att ta fram kunskap som krävs för att kunna prediktera, utvärdera och verifiera tillförlitligheten av lödfogar i olika typer av komponenter. Projektkostnaden uppgår till 8 085 kSEK. Av denna är beviljat bidrag 4 000 kSEK. I projektet deltar Swerea IVF AB, ABB, Autoliv, Bombardier, CPAC Systems, ENICS Sweden, SAAB och Stoneridge Electronics.
* Kompakta kraftmoduler för fordonsapplikationer. Projektet avser att ta fram och utvärdera mer produktionsnära prototyper av kompakta omriktarmoduler avsedda för att realisera en mycket kompakt integration av elmaskin och tillhörande kraftelektronik. Projektkostnad är 600 kSEK och 300 kSEK har beviljats som bidrag.
Deltagare i projektet: Kungliga tekniska högskolan, avdelningen för elektrisk energiomvandling och Eskilstuna Elektronikpartner.
* Smart etikett för vaccinmonitorering. Projektet ska utveckla en smart etikett för monitorering av vacciner, medicin och labmaterial. Av projektkostnaden 4 958 kSEK är beviljat bidrag 2 466 kSEK. I projektet deltar Beneli AB, Acreo Swedish ICT AB och Läkare utan gränser.
* Inbyggd Integrerad 10 kW Kraftmodul med SiC MOSFETs. Projektet avser att verifiera låginduktiv implementering av teknologier för inbyggda elektroniska kraftsystem i två tillämpningar, elektrisk drivlina för tunga fordon och energiomvandling i högspänningskraftaggregat.
Projektkostnad 2 590 kSEK, beviljat bidrag 1 295 kSEK. Deltagare i projektet är Acreo Swedish ICT AB, Swerea IVF, SEPS Technologies, Alstom Power, Inmotion technologies och Solutions for tomorrow.
* Smarta aktiva hjälmar. Projektet ska hitta applikationer av ny teknik som kan integreras i smarta hjälmar för att förhindra och minimiera konsekvenser av olyckor. Projektkostnad är 1 989 kSEK beviljat bidrag 990 kSEK
I projektet deltar POC Sweden AB och Acreo Swedish ICT AB.
* Electrical Impedance Spectroscopy for Skin Cancer Detection. Projektet avser att utveckla miniatyriserad elektronik för att möjliggöra en förminskning och modularisering av kommande produktgeneration. Projektkostnad 8 200 kSEK och beviljat bidrag 3 860 kSEK.
Deltagare i projektet: Scibase AB och Kungliga tekniska högskolan.
* Självförsörjande energiåtervinnande trådlös sensorplattform. Projektet avser att utveckla en SoC-baserad trådlös sensorplattform som tar sin energi från omgivningen (energy harvesting). Projektkostnaden är satt till 4 001 kSEK och beviljat bidrag är 2 000 kSEK.
I projektet deltar SAAB AB och Linköpings Universitet.

Projekten presenteras
Smartare Elektroniksystem är ett av 16 strategiska innovationsprogram i regeringens forsknings- och innovationspolitik. Det är ett innovationsprogram med syfte att genom innovationer inom elektronik stärka svensk konkurrenskraft och tillväxt. Programmet drivs av branschorganisationen Svensk Elektronik, Acreo Swedish ICT AB, Swerea/IVK, Photonics Sweden, Chalmers, Luleå tekniska högskola och KTH. Innovationsprogrammet drivs med stöd av myndigheterna Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Läs mer om det på www.smartareelektroniksystem.se.
Smartare elektroniksystem arrangerar den 8 september Stora Elektronikdagen med SUMMIT på Tekniska Museet i Stockholm. Där kommer bl a flera av de första projekten, som beviljades i höstas, att presenteras och visa vad man hittills uppnått. Det är ett samarrangemang med Svensk Elektronik.

 

 

Comments are closed.