4 Mbit seriellt FRAM

Från Cypress kommer ett 4 Mbit stort seriellt ferroelektriskt RAM (FRAM). Det är industrins hittills största och klarar 100 biljoner läs/skriv-cykler och 10 års datalagring vid 85 °C.

 

FRAM används framför allt i konstruktioner som kräver frekvent läsning och skrivning, med absolut datasäkerhet. Det kan handla om industriautomation, mätutrustningar eller medicinska tillämpningar. Minneskomponenterna från Cypress kommunicerar via ett 40 MHz SPI-gränssnitt och spänningsmatas med 2 – 3,6 V. Komponenterna är ytterst energieffektiva och klarar ett extremt stort antal läs/skrivcykler.

Comments are closed.