320 MHz analysbandbredd

Signal- och spektrumanalysatorn FSW från Rohde & Schwarz kan nu fås med en mätbandbredd av hela 320 MHz, något som kan behövas för att mäta på bredbandiga digitala kommunikations- och radarsystem.

Att analysera signaler från bilradar (frekvensmodulerade på kontinuerlig bärvåg eller pulsmodulerade) kräver exempelvis minst 200 MHz mätbandbredd.
Instrumentet är också idealiskt för att genomföra interferensanalyser av radarsignaler och digitala kommunikationssignaler samt för test av multistandards basstationer.
Instrumentet kan också användas för modulationsanalys av radiolänkar med 250 MHz bandbredd.
Att mäta syftet att bestämma vilken digital fördistorsion som behövs för att linjärisera RF-slutsteg är en annan uppgift där man kräver en större mätbandbredd än vad nyttosignalerna kräver. Med R&S FSW blir det nu möjligt att inkludera båda grannkanalerna då en 80 MHz bred WLAN-signal skall analyseras.
Tidigare har sådana bredbandiga signaler varit svåra att mäta eftersom man har behövt använda exempelvis ett digitalt oscilloskop och en nedblandare.
Användare av FSW kan uppgradera från 160 MHz till 320 MHz genom att lägga in en nyckelkod. Ingen förändring av hårdvaran krävs.

 

Comments are closed.