32 miljoner till KTH-forskning om unikt material

KTH-professorn Alexander Balatsky har tillsammans med sina forskarkollegor beviljats 32 miljoner kronor i anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Pengarna går till att öka förståelsen kring en grupp material, så kallade Dirac-material, som kan göra framtidens elektronik bättre. Snabbare datorer och energisnålare mobiltelefoner kan på sikt bli resultatet av denna grundforskning.


Alexander Balatsky, bild Håkan Lindgren

Forskningsprojektet går ut på att öka förståelsen av de Dirac-materialen och hur de ska kunna användas i framtida elektronik.
– Vi förväntar oss att många tekniska tillämpningar och funktioner inom de närmaste årtiondena kommer att bygga på de unika och fascinerande egenskaper som finns hos Dirac-material, säger Alexander Balatsky forskare vid KTH.
Forskningen som är av grundläggande vetenskaplig natur ska genom teoretiska och experimentella metoder förutsäga, skapa, kontrollera liksom modifiera nya tillstånd hos Dirac-material och kombinationer av material. Man letar efter det som är nytt, sådant som kan leda till bättre elektronik till exempel.
Projektet ska titta på om dessa material kan användas för energilagring och energiomvandling till exempel. På sikt kan forskningen bland annat leda till snabbare datorer, ökade överföringshastigheter och energisnålare mobiler. Elektronik med ökad prestanda, kort sagt. I en mer avlägsen framtid kan materialet också eventuellt användas som byggstenar i kvantdatorer.
Projektet startar i början av 2014 och forskningspengarna avser ett femårigt projekt.
– Det här är ett fascinerande forskningsfält och vi tänker fortsätta att ligga i framkant även bortom 2018, säger Alexander Balatsky.
Det är professor Alexander Balatsky som tillsammans med Oscar Tjernberg professor vid KTH, Johan Åkerman professor vid KTH, Annica Black-Schaffer Dr. vid Uppsala universitet och Floriana Lombardi professor vid Chalmers som tar emot anslaget för forskningsprojektet ”Functional Dirac Materials”.

Comments are closed.