300 färre hos Semcon i Göteborg

Volvo Personvagnar har beslutat att inte förlänga uppdrag för ytterligare drygt 200 tjänster från Semcon. Den nya informationen tillsammans med det besked Semcon fick den 8 oktober, att drygt 100 tjänster sagts upp, medför att möjligheten att hitta nya uppdrag i regionen bedöms som liten. Bolaget har därför beslutat att reducera antalet anställda med 300 vid verksamheten i Göteborg.

Vi ser nu effekterna av den allvarliga ekonomiska situation Volvo Personvagnar befinner sig i vilket medför att de nu också minskar sina satsningar inom utvecklingsområdet.
– Vi agerar för att anpassa vår verksamhet till den vikande efterfrågan i Göteborgsregionen inom fordonssektorn säger Kjell Nilsson, vd Semcon AB. MBL-förhandlingar med de fackliga organisationerna kommer att inledas inom kort. Vår ambition är att göra denna process så kort som möjligt och vi arbetar parallellt med att försöka hitta nya uppdrag inom befintliga och nya kunder inom verkstadsindustrin, offshore, medicinteknik, läkemedel och energisektorn.
Semcon hade vid slutet av det tredje kvartalet nästan 40 procent av verksamheten utanför Sverige. Den andelen kommer enligt företaget att öka och där det finns möjligheter att erbjuda svenska ingenjörer i en så kallad front-office- och back-office-lösning för att på sikt hitta nya uppdrag till Göteborgsregionen. Efterfrågan inom fordonssektorn i ett globalt perspektiv är god och Semcon har under den senaste månaden tecknat ett flertal nya affärer.
Effekten av de uppdrag som inte kommer att förlängas under året samt avvecklingskostnader kommer att belasta utfallet för det fjärde kvartalet med cirka 40 Mkr före skatt. Den minskade ordervolymen från Volvo Personvagnar totalt sett motsvarar en omsättning på cirka 250 Mkr på årsbasis.

Comments are closed.