2,7 miljoner euro för utveckling av lågkostnadsbläck

EU investerar i ett nytt projekt, vars syfte är att utveckla billigt bläck för tryckt elektronik och där Acreo, med sin kompetens inom just tryckt elektronik, deltar.

Projektet är döpt till CLIP (Conductive Low cost Ink Project) och uppges möjliggöra för små och medelstora EU-baserade företag att utnyttja tryckt elektroniks växande potential. CLIP-projektet omfattar 2,7 miljoner euro och finansieras inom EU:s 7:e ramprogram för forskning och teknisk utveckling (FP7), forskning för små och medelstora företag.

Acreo kommer att bidra med expertis och utrustning för produktion av tryckt elektronik och den här verksamheten bedrivs i Acreos produktionsanläggning i Norrköping Science park.

– Vi kommer att utveckla och optimera tryckprocessen för att uppnå en kommersiellt bärkraftig tillverkningsteknik, säger Peter Dyreklev på Acreo i en pressrelease.

I projektet ingår en demonstrationsfas där Acreo ska ta fram demonstratorer med bättre prestanda och bläck med lägre kostnad än dagens.

Utöver Acreo deltar även Cypak och KTH från Sverige. Övriga deltagare är bland annat materialspecialister som brittiska Intrinsiq, spanska Nanogap och belgiska AVL Powders, spanska University of Santiago de Compostela och det belgiska forskningsinstitutet Sirris samt specialister på tryckt elektronik som brittiska Printed Electronics, franska Impica och belgiska Agfa-Gevaert.

Comments are closed.