2013 blev avvaktande år för Micronic Mydata

Micronic Mydata beskriver 2013 som avvaktande vad gäller kundernas investering i ny utrustning, något som gäller båda affärsområdena, mönsterritare och ytmonteringsutrustning.

Fjärde kvartalet visade minskad nettoomsättning, 325 MSEK (481 MSEK) och minskat rörelseresultat, 42 MSEK (119 MSEK).
Det ser något bättre ut för helåret 2013 då rörelseresultatet uppgick till 32 MSEK (-21 MSEK), trots en minskad nettoomsättning som var 997 (1354).
Efterfrågan av ytmonteringsutrustning såg en mindre återhämtning under fjärde kvartalet, och särskilt då under december.
Under fjärde kvartalet fick Micronic Mydata order på två LRS15000 maskritare, varav det ena systemet levererades under december.
Micronic Mydata beskriver året som avvaktande vad gäller kundernas investering i ny utrustning inom företagets bägge affärsområden. Detta skall ses mot bakgrunden att den globala marknaden för ytmontering sjönk med 25 procent under 2013.
Det höga kapacitetsutnyttjandet hos kunderna bidrar till att eftermarknadsförsäljningen varit fortsatt god och i lokal valuta ökat något. Men såväl försäljningen som resultatet uppges ha påverkats negativt av en stark svensk krona.
”I denna avvaktande marknad redovisar vi en bibehållen bruttomarginalsnivå för helåret och ett positivt resultat. Vi har också genomfört mer besparingar än utlovat”, skriver Lena Olving, vd och koncernchef.
Under hösten lanserade Micronic Mydata en ny utrustning för ytmontering, MY200, och har arbetat med ett ersättningserbjudande till företagets kunder av mönsterritare. Många av dem har utrustning som är över 10 år.

 

Comments are closed.