20 procent ner för Intel

Intels preliminära rapport för fjärde kvartalet 2008 pekar på intäkter på ungefär 8,2 miljarder dollar, en nedgång med 20 procent jämfört med föregående kvartal och med 23 procent jämfört med fjärde kvartalet 2007. Förklaringen är ytterligare försvagad efterfrågan bland slutkunderna samt lagerminskningar bland företagets direkta kunder.

Comments are closed.