12 bit oscilloskop med digitala kanaler

Teledyne LeCroy har nu lagt till 16 digitala kanaler till sina högupplösande oscilloskop med 12 bit A/D-omvandlare.

HDO-MS-modellerna finns att få med bandbredder upp till mellan 200 MHz och 1 GHz. De omfattar två familjer, HDO-4000, med två analoga kanaler, och HDO-6000, med fyra analoga kanaler. De har har alla en 12,1 tums touch-skärm med 1280 × 800 pixlars upplösning.
Förutom HD4096-tekniken (dvs med 12 bitars vertikal upplösning  motsvarande 4096 kvantiseringsnivåer) har HDO-modellerna möjlighet till medelvärdesbildning vilken ger 15 bit vertikal upplösning. Metoden reducerar samtidigt bandbredden, bör tilläggas. Men den kommer väl till pass då man vill se på spektrum, genom att genomföra FFT. Redan 12 bit ger en vinst av ca 16 gånger gentemot traditionella oscilloskop.
De digitala kanalerna samplas med 1,25 GSa/s.
Triggerkretsarna gör det möjligt att trigga på mönster för att samtidigt studera analoga och digitala kanaler, man kan mäta tidsförskjutningar mellan digitala förlopp, söka på parallella mönster och indikatorer samt emulera grindning för att felsöka i komplexa system.

 

Comments are closed.