110 miljoner till tillväxtföretag

Chalmers Innovation satsar 110 miljoner kronor i Chalmers Innovation Capital – den första fonden i sitt slag i Sverige. Fonden är enbart inriktad på investeringar i nya tillväxtföretag.

– 110 miljoner avsedda för de här tidiga skedena är oerhört värdefullt för företagen. Vi ser många bra bolag som är underfinansierade idag. Därför känns det extra roligt att nu kunna erbjuda mer pengar. Det kommer att dramatiskt förbättra företagens chans till tidigare marknadsgenombrott, säger Olle Stenberg, VD på Chalmers Innovation.
Kapitalet kommer bland annat från European Investment Fund och Sjätte AP-fonden. Under det närmaste året kommer ytterligare finansiärer bjudas in att investera i fonden upp till ett belopp om 250 miljoner kronor.
– Genom vår investering i Chalmers Innovation Capital hoppas vi få möjlighet att tidigt identifiera intressanta investeringsmöjligheter som kan växa vidare med hjälp av Sjätte AP-fondens finansiella möjligheter och nätverk, säger Susanne Olofsson, Investeringsansvarig på Sjätte AP-fonden.
– Vi är glada att få delta i grundandet av den här tech-transfer-fonden och följaktligen hjälpa ett eftersatt behov av kommersialiseringen av immateriella rättigheter från universitet och forskningscenter. Chalmers Innovations meritlista och praktiskt entreprenöriella förhållningssätt samt storlek och kvalitet på idéflöde är nyckelfaktorer för fondens framgång, kommenterar Richard Pelley, European Investment Funds VD.
Investeringar kommer att påbörjas under oktober månad. En första förutsättning för investering från fonden är att bli ett av företagen vid Chalmers Innovation. Därefter öppnas möjligheten att få en finansiering från fonden. Fondens investeringskommitté fattar separat beslut om eventuell investering och till vilka villkor den sker.

Comments are closed.