EMC, ESD och elsäkerhet

Arbetet är i full gång med Electronic Environment Konferens & Mässa 2009. Konferensen äger rum på Stockholmsmässan, Älvsjö, den 31/3 – 1/4 2009 och ämnesområdena är EMC, ESD och elsäkerhet samt mekanisk- och termisk miljö.
Under de två konferensdagarna i Stockholm kommer parallella föreläsningar i minst fem konferenslokaler att avlösa varandra. Det blir föreläsare från flera länder som delar med sig av sina kunskaper.
– Det blir ett mer omfattande konferensprogram än i Göteborg 2007, säger Dan Wallander, ansvarig utgivare av tidningen Electronic Environment som ligger bakom evenemanget.
Ett preliminärt konferensprogram kommer att presenteras i mitten av oktober.
Electronic Environment 2009 är en konferens i kombination med utställning.
– 70 procent av den beräknade ytan är redan bokad och man väljer konsekvent större montrar den här gången, berättar Dan Wallander.

Comments are closed.