100G Ethernet och Interlaken för FPGA

Alteras IP-bibliotek har kompletterats med fyra snabba kommunikationsprotokoll. De fyra IP-blocken klarar 100G Interlaken, 100G Ethernet, 40G Ethernet, respektive 10G Ethernet.

IP-blocken, som nu finns i Alteras MegaCore-bibliotek, är optimerade för höga prestanda och låg latens och kan integreras med hjälp av företagets Quartus II-verktyg. Blocken kan användas i Alteras Stratix V-komponenter och i kommande FGGAer och SoCer i Alteras Generation 10 (t ex Arria 10). Både Ethernet- och Interlaken-modulerna har 15 procents timingmarginal, vilket gör integrationen lättare.

Comments are closed.