10 miljoner till Interactive Institute

Interactive Institute har tillsammans med Fortum, ABB, Electrolux, JM, NCC, HSB, ByggVesta och KTH nu beviljats stöd av Vinnova för att skapa det första exemplaret av det aktiva huset i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Design är en viktig ingrediens i skapandet av dessa systemlösningar för smarta elnät och därför har Energimyndigheten också beviljat Interactive Institute forskningsstöd inom detta område.

I programmet kring smarta elnät i den nya miljöstadsdelen är det aktiva huset en viktig komponent för att möjliggöra för hushållen att bli aktiva i det smarta elnätet och därigenom bidra till mindre miljöpåverkan.

– Om vi ska kunna sänka CO2-utsläppen behövs ett hållbart energisystem med aktiva elkonsumenter. Vi är glada att vi beviljats stöd för att med människan i centrum kunna designa teknik och koncept som kan bli en möjliggörare för den här teknikomställningen, säger Carin Torstensson, chef för Interactive Institute i Eskilstuna.

För att människorna ska få en ökad förståelse och kunna vara aktiva elkonsumenter i framtidens smarta elnät behövs väl designade verktyg. Dessa verktyg kan vara nya produkter och tjänster som engagerar människor till att använda elen när den är som mest miljövänlig.

– Här handlar det om att göra interaktionen med dessa system till något som intresserar och engagerar snarare än att ställa krav på de boende, menar Anton Gustafsson, doktor i tillämpad informationsteknologi och forskare på Interactive Institute.

Forskningen på Interactive Institute kommer att fokusera på vilken design som passar bäst för ovanstående ändamål. Designen kommer att utvärderas av bland annat en nyinflyttad familj i Norra Djurgårdsstaden.

– Det känns mycket bra att kunna implementera det vi teoretiskt studerat i en fysisk miljö. Denna typ av projekt är nödvändiga för att vi ska uppnå de högt uppsatta miljömålen för 2020, säger Tomas Wall, chef för forskning och utveckling på Fortum.

Comments are closed.