Annons

NOTE fortsätter att växa inom medicinteknik

En av NOTEs svenska fabriker har erhållit en första order om 25 MSEK från en svensk kund inom segmentet medicinteknik. Leverans är planerad att ske under 2020.

NOTE har tillsammans med kund under cirka två års tid bedrivit ett omfattande utvecklingsprojekt som nu går in i nästa fas då kunden beställt enheter som ska användas för validering och utvärdering. Om detta faller väl ut finns goda möjligheter att växa ytterligare med kunden framöver.
– Vårt strategiska fokus på segmentet medicinteknik utvecklas väldigt starkt, säger Johannes Lind-Widestam, NOTEs vd och koncernchef. Hittills har detta segment vuxit med över 55% under 2019. Detta kan ses som ännu ett bevis på att vårt tjänsteerbjudande är en bra matchning mot de hårda krav som bolag inom medicinteknik ställer.

Comments are closed.