Annons

Inission Pajalas verksamhet till Munkfors

Inissions styrelse och ledning har tagit beslutet att inleda förhandling om att flytta Inission Pajalas verksamhet till Inission Munkfors. Inission Pajala har trots flertalet insatser haft en negativ tillväxt under flera års tid. Samtidigt har bolaget tappat stor del av försäljningen till sin största kund. Försäljningen 2018 uppgick till 47 Mkr vilket utgör mindre än 5% av Inissions omsättning.

– Inission Pajala har trots kostnadsreduktioner haft en vikande lönsamhetsutveckling under en längre tid, säger Björn Lifvergren VD Inission AB. Dessutom pågår en prispress på marknaden som försvårar situationen. Att ytterliggare försöka minska Inission Pajalas kostnader och samtidigt uppnå de storskaliga kostnadsfördelar som krävs för att möta marknadens krav på prissänkningar ses av både styrelse och ledning som en svår uppgift. Genom att flytta verksamheten till Munkfors får vi ett högre resursutnyttjande i Munkforsfabriken och säkerställer en god lönsamhet. Samtidigt säkerställer vi också konkurrenskraftiga priser till våra kunder.
Flytten måste nu förankras hos kunder, MBL-förhandlas och planeras i detalj för att bli så smidig som möjligt. Planen är att genomföra samlokaliseringen med start i mars-april. Projektet väntas vara avslutat under kvartal 2. Personalen i Pajala kommer att erbjudas anställning i Munkforsfabriken.

Comments are closed.