Molntjänst för kvalitetssäkring

Percepio AB, kända för visuella felsökningsverktyg för inbyggd programvara, lanserar nu Percepio Device Firmware Monitor, en ny molntjänst för kontinuerlig kvalitetssäkring av IoT-programvara i fält.

– Man kan aldrig vara säker på att någon programvara är felfri, säger Johan Kraft, vd för Percepio. Faktum är att man i genomsnitt missar fem procent av de ursprungliga defekterna under verifiering av inbyggd programvara. Detta kan innebära hundratals buggar i den levererade produkten. Man kan alltid spendera mer tid och pengar på verifiering, men insatsen som krävs för att hitta de sista buggarna ökar exponentiellt.
– Utmaningarna ökar ytterligare med IoT, men här finns också en möjlig lösning. IoT handlar ju om att samla in data från uppkopplade produkter och detta kan även omfatta diagnostisk information, t ex inspelningar av programvarans beteende. Genom automatisk rapportering av sådan information i samband med fel, blir det möjligt att felsöka och fixa återstående buggar snabbt. Därmed har man möjlighet att skicka ut en programvaruuppdatering, innan de flesta av kunderna ens har märkt något problem.
Percepio Device Firmware Monitor (DFM) är en ny molntjänst som ger IoT-leverantörer automatisk återkoppling om detekterade fel och varningar från produkternas programvara. Detta kan användas både under intern testning och i levererade produkter.
DFM gör det enkelt att rapportera problem från programvaran, vilket resulterar i ett meddelande till utvecklarna med både ett felmeddelande och en inspelning av felet. Utvecklare kan sedan hämta och visa denna information direkt i Percepio Tracealyzer, som utökats med molnintegration för detta syfte. Tracealyzer erbjuder marknadsledande visualiserings- och analysmöjligheter som hjälper utvecklare att förstå problemet, hitta en lösning och verifiera lösningen.
DFM förlitar sig på utvecklarnas befintliga IoT-tjänster för molnanslutning, lagring och programvaruuppdateringar. Till en början stöds IoT-enheter som använder Amazon Web Services (AWS IoT Core) och kör Amazon FreeRTOS, men stöd för ytterligare plattformar är planerat och kan tas fram på begäran.
– Percepio’s Device Firmware Monitor is a game-changer in that it enables instant feedback from systems deployed in the field, to ensure your firmware quality is constantly improving, säger Jack Ganssle, Principal Consultat, TGG.
– Percepio’s Device Firmware Monitor is early to the market and original. IoT developers need this sort of direct feedback from their deployed systems, säger William E. Lamie, President, Express Logic.
Percepio kommer att demonstrera DFM i sin monter (Hall 4, bås 305) under Embedded World mässan i Nürnberg, Tyskland, 26:e – 28:e februari. DFM kommer senare erbjudas till utvalda pilotkunder. Den färdiga lösningen kommer ut under hösten 2019.

Comments are closed.