Annons

Cortex-M-kod från Matlab och Simulink

MathWorks har nu stöd i Simulink, DSP System Toolbox och Embedded Coder för att generera optimerad kod för processorer i ARM Cortex-M-serien. Supportpaketet för MATLAB och Simulink finns tillgängliga från och med utgåva 2013b och erbjuder integreringsstöd på tre nivåer.

* Simulink, DSP System Toolbox och Embedded Coder kan generera kod för ARM:s CMSIS DSP-bibliotek för att ge optimerade prestanda för DSP-filter (för alla ARM Cortex-M-processorer).
* Simulink och Embedded Coder kan bygga och testa den optimerade koden med PIL-testning (Processor-in-the-Loop) baserad på GCC och QEMU-värdemulatorn (för ARM Cortex-M3-processorer).
* Simulink och Embedded Coder kan generera kod för enhetsdrivrutiner och möjliggör maskinvaru-I/O för STMicroelectronics STM32F4 Discovery Board (för ARM Cortex-M4-processorer)
– De nya verktygen och supportpaketen är optimerade för att snabba upp hela design- och utvecklingsprocessen, säger Richard York, chef för inbyggda processorprodukter hos ARM. Det omfattar modellering och simulering, optimerad kodgenerering med ARM CMSIS (Cortex Microcontroller Software Interface Standard) och hela vägen till massproduktion.
– Ingenjörer ställs ofta inför utmaningen att använda högnivåverktyg för snabb design och sedan skriva om algoritmer manuellt till processoroptimerad kod, säger Paul Barnard, marknadschef för designautomatisering hos MathWorks. Genom att göra det möjligt för MATLAB och Simulink att generera optimerad kod för ARM kan grupperna fokusera på att utforska och gå igenom designen, vilket gör det snabbare att skapa prototyper och driftsätta i inbyggda system som används i massproduktion.
Den ARM-optimerade koden ger upp till 10 gångers förbättring av exekveringsprestanda över ANSI/ISO C och har stöd för MATLAB-kod, Simulink-block och DSP System Toolbox-filter. ARM erbjuder en integrering som automatiserar bygge och körning av den ARM-optimerade koden, som genererats från Simulink, för ARM MDK-paketet.

Comments are closed.