Annons

Analysera inbyggda system med blandsignaloscilloskop

Tidigare användes oscilloskopet för att visualisera en elektrisk spänning över tid. Idag har det utvecklats till ett universellt testinstrument. I sin nya konfiguration som blandsignaloscilloskop (MSO – Mixed Signal Oscilloscope), med förutom analoga även digitala kanaler, kan det analysera såväl digitala tillstånd och som detaljer i protokollen. Dr Wolfgang Herbordt, Rohde & Schwarz GmbH & […]

PXI fortsätter utmana en-box-instrument

Modulbyggda instrument enligt PXI-standard ger fördelar men har också sina begränsningar. För att förmedla kunskaper på området kommer National Instruments i maj att hålla heldagsseminarier för att förklara tekniken.

Minska fel i linjesvep

Huvudleverantörer till operatörer av mobilnät och deras underleverantörer har mycket att göra när de bygger nya basstationer eller modifierar befintliga siter. När nya RF-kablar och antenner installeras måste de "svepas", en process där elektronisk testutrustning används för att söka efter fel som påverkar RF-radiosignalen. Svepning av kablar och antenner och framtagning av linjesveprapporter kan vara […]