Annons

PXI fortsätter utmana en-box-instrument

Modulbyggda instrument enligt PXI-standard ger fördelar men har också sina begränsningar. För att förmedla kunskaper på området kommer National Instruments i maj att hålla heldagsseminarier för att förklara tekniken.

Minska fel i linjesvep

Huvudleverantörer till operatörer av mobilnät och deras underleverantörer har mycket att göra när de bygger nya basstationer eller modifierar befintliga siter. När nya RF-kablar och antenner installeras måste de "svepas", en process där elektronisk testutrustning används för att söka efter fel som påverkar RF-radiosignalen. Svepning av kablar och antenner och framtagning av linjesveprapporter kan vara […]