Annons

Optoprob styr mushjärna

Optogenetik är en teknik som används för att studera nervceller genom att interagera med dem. Det sker med hjälp av synligt ljus för att stimulera dess ingående proteiner.

Lågläckande RF-transistor

Ett team (Daisuke Matsubayashi et al) från japanska Semiconductor Energy Laboratory Co beskrev på IEDM hur de hade åstadkommit en MOSFET med den otroligt låga läckströmmen <0,1 pA.

Nanoelektronik i vakuum

Vakuumelektronik kan låta som antik historia. Men ett forskarlag från MIT berättade på IEDM om en modern variant som bådar gott för framtiden.

RF CMOS på flexibla substrat

På IEDM presenterade en fransk forskargrupp hur man kunde överföra mycket tunna RF CMOS-chip till ett flexibelt substrat för att kunna åstadkomma böjbara högfrekvenskretsar.

Ny NAND-arkitektur

På den årliga forskarkonferensen  IEDM beskrev Macronix forskare en alternativ NAND-arkitektur som löser de problem som är förknippade med tredimensionella vertikala kanalstrukturer där gaten omger FETens kanal.

Nya NAND-arkitektur

På den årliga forskarkonferensen  IEDM beskrev Macronix forskare en alternativ NAND-arkitektur som löser de problem som är förknippade med tredimensionella vertikala kanalstrukturer där gaten omger FETens kanal.

Laser på CMOS

På forskarkonferensen IEDM 2015 beskrev en tysk forskargrupp hur man kan integrera en laser i en CMOS-proces. Det är en germanium-tenn-laser som ligger på en isolerad (germaniumbuffert) ö på kiselsubstratet.

Tid för galliumnitrid

Oavsett om det är hemelektronikprodukter, telekommunikationshårdvara, elbilar eller hushållsapparater ställs det nu höga krav på ingenjörer att förbättra omvandlarnas verkningsgrad, höja effekttätheten, förlänga batterilivslängden och snabba upp switchfrekvensen. Det bäddar för Galliumnitrid, anser Tim Kaske från ON Semiconductor.

ISSCC 2015 pekade ut trender

Från årets stora halvledarkonferens konferens ISSCC 2015, den 22-26 februari i San Fransisco, ger vi här några exempel på kretskonstruktioner som ligger i linje med nya trender.

Bättre effektmoduler efter termisk analys

Genom att analysera termiska prestanda i intelligenta effektmoduler kan man skapa bättre kretskortskonstruktioner. Stefano Ruzza & Marco Palma, International Rectifier, Motion IC Group Europe beskriver hur det går till.