Optoprob styr mushjärna

Optogenetik är en teknik som används för att studera nervceller genom att interagera med dem. Det sker med hjälp av synligt ljus för att stimulera dess ingående proteiner.

Nervcellerna skadas inte, vilket de kan om de i stället stimuleras elektriskt.
En grupp forskare, ledd av Imec, presenterade på halvledarkonferensen IEDM en implanterbar nervsond som har den högsta rapporterade tätheten av optroder (ljussändare) och elektroder (för att spela in svaren från de stimulerade nervcellerna).
Liksom med digitala kretsar i CMOS gynnas neurala probar av integration med hög densitet. Det görs genom att minska detaljernas storlek. Högre densitet leder till bättre rumslig upplösning och gör det även möjligt att åstadkomma mindre sonder som är mindre benägna att skada vävnaden.
För att bygga proben integrerade forskarna två olika CMOS-processer (fotonik i kiselnitrid och TiN-elektroder). De byggde probar som av 100 µm breda och 30 µm tjocka, som innehåller 12 optrodes (6×20 μm2 i storlek) och 24 elektroder (10×10 μm2). De kapslade kretsarna och implanterade dem i en mushjärna. Man har framgångsrikt demonstrerat att man såväl kan påverka som spela in nervaktiviteter.
(Markera här för att få en större bild)

 

Comments are closed.