Annons

Brister i digital coronaspårning

Nu har forskare i Sverige och Danmark funnit svagheter i de digitala verktyg för spårning av coronasmitta som används i länder som Österrike och Singapore. Givet den ökade övervakningen av samhällsmedborgare som ett antal nationer infört efter att pandemin bröt ut kan forskningsresultatet vara en ögonöppnare.

Varken embeddedpris, -konferens eller S.E.E. i år

Nu står det klar att också Swedish Embedded Award ställs in i år. Det innebär att varken Swedish Embedded Award, S.E.E. eller Embedded Conference Scandinavia blir av i år. Orsaken är förstås Coronapandemin och att restriktionerna inte lyfts. Läs om embeddedpriset.. Läs om S.E.E. och ECS.. Läs krönikan om S.E.E. och ECS.. Ladda ner den […]

Swedish Embedded Award ställs in i år

Pristävlingen Swedish Embedded Award ställs in i år. Tävlingen, som i år skulle ha hållits för artonde gången, skjuts upp till nästa år. Årets tävlande är naturligtvis välkomna att vara med nästa år.

Forskningssamverkan för additiv tillverkning

Sandvik är en global industrikoncern med unik kompetens inom materialteknik. Sedan några år tillbaka satsar företaget stort på additiv tillverkning och metallpulver. De driver även forskning inom detta framtidsområde tillsammans med ett flertal lärosäten runt om i världen, bland andra Högskolan Väst. Peter Harlin, försäljning och forskningsledning på Sandvik Additive Manufacturing. Foto: Sandvik AB.

Forskare får ljus och materia att sjunga stämsång

När ljus och materia blir till ett, uppstår en helt ny duett. Nu har fysiker vid Chalmers, tillsammans med kollegor i Ryssland och Polen, för första gången lyckats kontrollera superstark koppling mellan ljus och materia i vanlig rumstemperatur. Upptäckten öppnar nya forskningsmöjligheter och banar väg för till exempel nanomaskiner, ljusstyrd teknik och kvantteknologi. Genom att […]

Varken S.E.E. eller ECS i höst

Till slut kom beskedet. Det blir varken S.E.E. eller Embedded Conference Scandinavia 4-5 november. Orsaken är förstås Corona-situationen och begränsningen till 50 deltagare.

Örebroforskning ger ögon till robotar

Teknik från Örebro universitet ska hjälpa autonoma robotar jobba på distans med utmanande uppgifter. Kunskap som är mycket användbar i tillverkning av undervattensrobotar. Forskaren Da Sun har genom AI.MEE-projektet Autodive jobbat med Saab Dynamics för att utveckla tekniker till fjärrstyrda robotar

Tryggare solel i våra hem

Energimyndigheten och Energiforsk har gett forskare vid Luleå tekniska universitet uppdraget att utreda problemet med att jordfelsbrytare, som ska förebygga allvarliga olyckor, inte alltid fungerar vid solcellsanläggningar i villor och industrier. Math Bollen, professor i elkraftteknik och Jil Sutaria, forskare elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet.

Fyra av tio kontorsarbetare beredda att flytta

Nära fyra av tio kontorsarbetare kan tänka sig att flytta till en annan del av Sverige eller utomlands om det blir aktuellt med distansarbete även på längre sikt. Huvudskälet är ökad livskvalitet, visar en undersökning av Sifo, som gjorts på uppdrag av Citrix.

Norrsken upptäckt vid komet

Nu sällar sig även kometer till skaran av himlakroppar där norrsken har observerats. En forskare från Institutet för rymdfysik, IRF, ingår i det forskarlag som presenterar upptäckten i tidskriften Nature Astronomy. Rymdsonden Rosetta kretsade runt kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko i två år 2014-2016. Analysen av mätningarna pågår ännu och har nu lett till upptäckten att det från […]