Annons

Laborationer på distans

Lärare på Högskolan Västs teknikutbildningar har utvecklat nya former för att även kunna genomföra laborationer hemma precis som all annan undervisning nu sker digitalt. Högskolan har som mål att kunna genomföra alla längre utbildningsprogram på distans. Forskningsingenjör David Simonsson utvecklar distanslaborationer

Samarbete mellan Percepio och Lauterbach

Percepio och Lauterbach har inlett ett samarbete för att uppnå snabbare felsökning genom en tätare integration mellan Percepio Tracealyzer och Lauterbachs spårningsverktyg i TRACE32-serien.

Robotar kan förutse människors kroppsrörelser

Arbetsplatssäkerhet handlar om förståelse för omständigheter, omgivningen och sammanhanget. Det handlar också om att kunna förutse vad människor kommer att göra härnäst. En ny teknik utvecklad av en KTH-forskare gör det möjligt för robotar att nå den kontextmedvetenhet som krävs för att de ska kunna arbeta sida vid sida med människor på produktionslinan. Detta effektivt […]

Så hänger vatten med när rymdmoln blir beboeliga planeter

Ett internationellt forskarlag har publicerat en omfattande kartläggning av vattnets resa genom i rymden. Flera Chalmersforskare ingår i forskarlaget som använt rymdteleskopet Herschel för att visa att livets viktigaste molekyl kan trivas i alla nyfödda solsystem – inte bara vårt. Stjärnfabriken Rho Ophiuchi enligt rymdteleskopet Herschel, med illustration av vattenmolekyler. Bild: ESA/Herschel/NASA/JPL-Caltech

21 miljoner för informationssäkerhet

Bättre kunskaper om informationssäkerhet kan öka konkurrenskraften hos svenska företag. KK-stiftelsen finansierar nu ett projekt vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, som ska ta fram kurser på avancerad nivå för yrkesverksamma, med syftet att hantera de stora utmaningar på området som företag och organisationer står inför.

S.E.E. blir Elektronik Stockholm

Easyfairs och Svensk Elektronik lanserar mötesplatsen Elektronik i Stockholm den 6 – 7 april 2022 på Kistamässan. Det innebär i praktiken slutet för S.E.E. och början på något nytt för Svensk Elektronik.

Avancerad bildstabilisering i mellanpristelefoner

Uppsalaföretaget Imint integrerar sitt välkända Vidhance-system i Motorolas nya g100-telefon. Tanken är att de flesta mellanpristelefonerna i moto g-serien skall utrustas med Imints bildstabilisering och en rad andra funktioner.

Fortsatta tester vid IRF SpaceLab i Kiruna

Testtjänster genomförs kontinuerligt vid IRF SpaceLab i vinter trots pandemin. Nyligen utfördes höghöjdstester för en svensk industrikund parallellt med IRF: s pågående interna testkampanjer (termiskt vakuum och detektortestning till rymdprojektet JUICE, JUpiter ICy moons Explorer. Bilden visar den termiska vacuumkammaren i IRF SpaceLabvoch IRF:s forskningsingenjör Atakan Sirin. Foto: Philipp Wittmann, IRF

Snart kan mobilmasten finnas bakom tapeten

Morgondagens mobilmaster kommer inte att se ut som idag om de ens syns. Enligt forskare vid KTH kan antennerna snart vara en del av vardagsrumsväggen eller husfasaden.

Ny termometer kan påskynda kvantdatorutvecklingen

Forskare vid Chalmers har utvecklat en ny typ av termometer som enkelt och blixtsnabbt mäter temperatur vid kvantberäkningar med extremt stor noggrannhet. Genombrottet är av stort värde för alla som utvecklar supraledande kvantdatorer och deras komponenter och öppnar samtidigt för experiment inom området kvanttermodynamik. Den nya kvanttermometern, i förgrunden, är förmodligen världens snabbaste och mest […]