Annons

Säker sjukvård på hög höjd

I många bergsrika regioner i världen, t ex i Kina och Sydamerika, utförs sjukvård ofta på hög höjd. Sjukhus och hälsocentraler belägna på höjder som överstiger 3000 meter är vanligt förekommande. För sådana miljöer måste medicinsk utrustning konstrueras för bibehållande av högsta säkerhet upp till 5000 meters höjd. Normalt anges isolationsdata för kraftaggregat för 2000 […]

Bidrag för Strategisk mobilitet

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, delar varje år ut bidrag för projekt som främjar kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan akademin och näringslivet/vården. I år fördelas 15 miljoner kronor på 14 sökande.

Regeringen ökar stödet till solceller

Regeringen beslutade i onsdags att ändra i förordningen om statligt stöd till solceller. Från och med den 1 januari 2018 kommer alla aktörer, även privatpersoner, att kunna få stöd med 30 procent av kostnaderna.

UPS-enhet för låg effekt

Eaton lanserar 93PS UPS-sortimentet för lägre effekter på 8 och 10 kW. Genom att förbättra utbudet för lägre effekt kan IT-personalen välja en optimal UPS för respektive behov.

STMicro köper Atollic

För 7 miljoner dollar i kontanter plus ungefär en miljon dollar i andra tillgångar köper STMicroelectronics det svenska embeddedföretaget Atollic. På det sättet får STMicro tillgång till en komplett utvecklingsmiljö för sina ARM-baserade komponenter.

Kraftaggregat ger säker sjukvård på hög höjd

Powerbox lanserar en ny serie kraftaggregat för medicinska applikationer, med BF (Body Floating) klass isolation och säker drift upp till 5000 meters höjd. Den nya OBR04 serien uppfyller den senaste EMI samlokaliseringsnormen IEC 60601-1-2: 2014 (4:e utgåvan). Den uppfyller även EN55011 klass B för ledningsbunden och strålad störning utan några extra komponenter.

Viktigaste IT-trenderna 2018

Snart är det dags för ett nytt år som enligt IT-företaget Citrix blir ett av de viktigaste inom digitaliseringen hittills. Hybrida molntjänster, IoT på arbetsplatser, AI-driven IT-säkerhet och sofistikerade cyberhot kommer att driva utvecklingen under nästa år. Citrix listar de sex dominerande trenderna för 2018:

SiFive och Microsemi i RISC-V-allians

Den fablösa mikroprocesortillverkaren SiFive är nu medlem av Microsemis Mi-V-ekosystem för att ytterligare stötta framtagningen av konstruktioner baserade på RISC-V.

Lyckat pilottest av smalbandigt IoT

Telia har testat smalbandig IoT och 4G, kategori M1 (LTE-M). I försöken, i lab och mot ett kommersiellt mobilnät, användes utrustningen Nemo Outdoor från Keysight för att testa IoT-sensorer.

Elektrisk och kemisk koppling mellan Saturnus och dess ringar

Det svenskutvecklade mätinstrument som fanns på rymdfarkosten Cassini har gjort spännande upptäckter i planeten Saturnus atmosfär. Jan-Erik Wahlund på Institutet för rymdfysik, IRF, i Uppsala och hans kollegor visar att det finns en stark koppling, kemiskt och elektriskt, mellan Saturnus atmosfär och dess ringar. Nu har forskningsresultatet publicerats i den ansedda tidskriften Science. Saturnus (svart) […]