Annons

Så undviks kortslutning i litiummetallbatterier

Förhoppningarna på nästa generations energitäta litiummetallbatterier är stora, men innan de kan sitta i våra bilar behöver avgörande problem lösas. Nu har ett internationellt Chalmerslett forskarlag tagit fram en konkret vägledning för hur batterierna ska laddas och köras för att maximera effektiviteten och minimera risken för kortslutningar. Foto: Yen Strandqvist/Chalmers Läs mer.. Ladda ner komponentöversikten […]

Så kan kortslutning undvikas i litiummetallbatterier

Förhoppningarna på nästa generations energitäta litiummetallbatterier är stora, men innan de kan sitta i våra bilar behöver avgörande problem lösas. Nu har ett internationellt Chalmerslett forskarlag tagit fram en konkret vägledning för hur batterierna ska laddas och köras för att maximera effektiviteten och minimera risken för kortslutningar. Foto: Yen Strandqvist/Chalmers

Robotar samarbetar med människor

Forskningsprojektet Darko får 70 miljoner i EU-stöd för att undersöka hur robotar kan jobba jämsides med människor. En stor utmaning är att minimera olyckor, och anpassa robotarna till omväxlande miljöer. I framtidens industrier kommer människor och robotar att jobba jämsides med varandra enligt Örebroforskarna Martin Magnusson och Achim Lilienthal.

Simuleringar visar metallers mikrostrukturer

Höga temperaturer och snabba temperaturförändringar ingår naturligt i processen vid additiv tillverkning. Därför är det extremt svårt att se hur mikrostrukturen i en legering förändras när den smälter och sedan stelnar igen. Doktoranden Chamara Kumara på Högskolan Väst har en lösning; en modelleringsteknik som simulerar förändringarna. Hans forskning om legering 718 kan visa vägen och […]

Ny handbok gör ansvaret för elanläggningar tydligare

Elsäkerhetsverket ger nu ut ”Handbok för innehavare av elanläggningar – en genomgång av regler och ansvarsfrågor kring elsäkerhet”. Målet är att göra det enklare för den som har ansvar för en elanläggning att ta hand om den på rätt sätt.

Blålysande lysdiod i perovskit

Forskare vid Linköpings universitet har utvecklat lysdioder baserat på perovskiter som effektivt avger blått ljus. ”Jag ser det som ett genombrott”, säger LiU-professorn Feng Gao. Upptäckten kan på sikt leda till billig och energieffektiv belysning.

Elektromagnetiska störningar från solelanläggningar

Intresset och marknaden för solel växer för närvarande snabbt och tusentals nya anläggningar byggs varje år i landet. Samtidigt har en diskussion kring solelanläggningar som en potentiell källa till elektromagnetiska störningar tagit fart. Nu startar RISE, i samarbete med Högskolan Dalarna, Swedavia och Friendly Power AB upp ett forskningsprojekt för att utreda emissioner ifrån solelanläggningar.

Vattenfalls miljardsatsning godkänns av Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har gett kärnkraftverken Ringhals och Forsmark godkänt för de lösningar som säkrar oberoende härdkylning. Vattenfalls kärnkraftverk har investerat nära tre miljarder kronor i extra säkerhetssystem för reaktorerna Ringhals 3-4 och Forsmark 1-2-3 som är ett krav för att driften av reaktorerna ska få fortsätta efter årsskiftet.

Liten kvantdator har löst verkligt optimeringsproblem

Kvantdatorer har redan lyckats överträffa vanliga datorer i att lösa vissa uppgifter – dessvärre totalt onyttiga sådana. Nästa milstolpe är att få dem att uträtta användbara saker. Forskare på Chalmers har nu visat att de med sin lilla, men välfungerande kvantdator kan lösa en liten del av ett verkligt logistikproblem. Montage Yen Strandqvist/Chalmers

Elektrifiering av framtidens gruvdrift

ABB har tillhandahållit elektrifiering, styr- och driftshanteringssystem samt operatörseffektiva- och mobila operatörsarbetsplatser som en del i ett globalt gruvpartnerskap för att utveckla nästa generations teknik och minska klimatpåverkan.