Annons

ANSYS i samarbete med Motor Design Ltd

ANSYS skapar ett arbetsflöde för utvecklingen av elektriska maskiner, från design till validering, genom att sluta ett nytt avtal med Motor Design Limited (MDL) kring distributionen av Motor-CAD.

Den stora globala efterfrågan på bättre effektivitet inom allt från elektrisk och hybrid framdrivning i transportområdet, elektriska motordrivna system inom den industriella sektorn till framtidens elektriska flygplan, driver på eldrift-initiativen inom en rad branscher.
Att kunna utveckla mer effektiva elektriska motorer och maskiner och använda dem i fler applikationer minskar inverkan på miljön och sänker kostnaderna för konsumenter, företag och myndigheter. Samarbetet mellan ANSYS och MDL skapar en omfattande designmetodik som stödjer alla dessa applikationer.
MDL är världsledande inom avancerad programvara och verktyg för utveckling av elektriska motorer och maskiner. Med hjälp av deras programvara Motor-CAD kan utvecklingsingenjörer utvärdera motor-topologier och koncept av alla typer och ta fram designer optimerade vad gäller prestanda, effektivitet och dimension. Genom att lägga till Motor-CAD kan ANSYS leverera ett komplett, multifysikbaserat arbetsflöde för hela utvecklingsprocessen, från de initiala stadierna till detaljerad design och validering.
– Motor-CAD är det ledande verktyget för snabb multifysisk design och dimensionering av elektriska maskiner, säger James Goss, CEO på MDL. Med hjälp av Motor-CAD kan användare på ett effektivt sätt göra beräkningar kring elektromagnetisk, termisk och mekanisk prestanda för maskiners hela livslängd. Det gör att Motor-CAD är lämplig för iterativ utveckling och utforskning samt optimering av konceptdesign.
– Tillägget av Motor-CAD till ANSYS arbetsflöde för utveckling av elektriska motorer och maskiner skapar en komplett lösning för elektrisk maskin-design, säger Steve Pytel, senior director, produkthantering på ANSYS. Den är enkel att använda, i en och samma applikation, och ANSYS kan härmed utöka arbetsflödet för utvecklingen av elektriska maskiner till att även inkludera designteam tidigt i utvecklingsprocessen.

Comments are closed.