Vi vann Swedish Embedded Award 2019

En grupp studenter och två företag vann årets Swedish Embedded Award. Bidraget CubicMeter från KTH vann studentkategorin, medan Walkbeat från Vectorized Move AB vann företagskategorin. IoT-kategorin vanns av Brinja AB, med Brinja Core och Brinja Sensor Node. Priset delades ut på branschminglet efter första dagen av Embedded Conference Scandinavia.


Årets vinnare av Swedish Embedded Award. Fr v Thibault Helle, Marek Baczynski, Robert Rehammar, Ramtin Massoumzadeh, Axel Sjögren Holtz, João Bentes, Jackson Malcolm och Brenden Kirby

Smart vattenmätare
Thibault Helle, Marek Baczynski och Ramtin Massoumzadeh från KTH vann studentkategorin med bidraget CubicMeter.

CubicMeter är en smart vattenmätare som enkelt installeras utanpå rören. Tekniken är med andra ord icke-invasiv, vilket innebär att i princip vem som helst med en enkel manual har behörighet att installera den. Detta i skarp kontrast till traditionella vattenmätare som kräver legitimerade VVS:are eller rörmokare för installation, pga de komplicerade ingreppen som potentiellt kan leda till katastrofala läckor.
Mätaren använder ultraljudsgivare som skickar pulser medströms och motströms och där enheten klockar tidsskillnaden mellan dem.


Thibault Helle, Marek Baczynski och Ramtin Massoumzadeh från KTH vann studentkategorin av Swedish Embedded Award med bidraget CubicMeter. Gruppen får dela på 50 000 kronor

Analysera gångmönster
Vectorized Move AB vann företagskategorin med bidraget Walkbeat.

Walkbeat använder en kombination av rörelsesensorer och en mobilapp för att övervaka hur en människa eller ett djur rör sig. Det kan till exempel handla om en patient med Parkinssons sjukdom eller om en häst med hälta. Gångmönstret kan övervakas på obegränsat avstånd av en läkare eller specialist var som helst i världen.


Vectorized Move AB vann Swedish Embedded Award, Enterprise Category, med bidraget Walkbeat. På bilden Jackson Malcolm, João Bentes och Brenden Kirby, Vectorized Move AB

Snabb utrymning
Brinja AB vann IoT-kategorin med bidraget Brinja Core och Brinja Sensor Node.

Brinja har tagit fram ett uppkopplat utrymningssystem för byggsektorn. Brinjas uppkopplade larm signaleras på ett tydligt sätt via ljus och ljud när en utrymning behöver ske. Larmet kan triggas från många olika källor, t ex via ett webgränssnitt, en telefon eller larmknappar på siten. Processen att utrymma en stor byggarbetsplats kan kortas från 30-60 minuter till några fåtal minuter.


Brinja AB vann Swedish Embedded Award, IoT Category med bidraget Brinja Core och Brinja Sensor Node. På bilden Axel Sjögren Holtz och Robert Rehammar, Brinja AB

Sjuttonde gången
Swedish Embedded Award delades i år ut för sjuttonde gången. Årets tre priskategorier är: Enterprise, för bästa bidrag från svenska företag. Student, för bästa bidrag från studenter vid svenska högskolor och IoT, för bästa bidrag med IoT-innehåll (student eller företag)

Prisceremonin hölls i direkt anslutning till Embedded Conference Scandinavias första dag. Alla nominerade bidrag finns utställda på konferensen, som fortsätter under onsdagen.

Arrangörer av Swedish Embedded Award är:
* Branschorganisationen Svensk Elektronik – med sektionen Embedded Technology
* Bra Mässor
* Elektronik i Norden


Alla nominerade till Swedish Embedded Award 2019


Före prisutdelningen fick företag och studentgrupper presentera sina bidrag. På bilden Björn Franzén, HMS Industrial Networks AB


Ramtin Massoumzadeh tackade för studentpriset

Comments are closed.