Annons

Analog precionsmodul med åtta kanaler

Två nya precisionsmätkort för PCIe och PXIe från Adlink Technology har åtta parallella 24-bitars analoga ingångar, samplade med 192 kS/s per ingång. De passar väl för ljud- och vibrationsmätningar som kräver många ingångar med samtidig sampling.

PCIe-9529 och PXIe-9529 är två kompakta och högpresterande mätkort för dynamiska signaler som ljud och vibrationer, maskinövervakning med mera. Kort i ett mångkanals testsystem kan synkroniseras med gemensam klocka. I ett 18-slots PXIe system kan man därmed ha 136 samtidigt samplade ingångar.
Ingångarna kan individuellt DC- eller AC-kopplas. Vid AC-koppling (IEPE-matning) har man en nedre gränsfrekvens på endast 0,5 Hz för att kunna registrera mycket lågfrekventa signaler.
Kortens specifikation kan sammanfattas som:
* Förstärkning (gain) 0,04 procent
* Offset ±0,7 mV
* THD -108dB
* SFDR 108dB
Det finns drivrutiner till stöd för Windows och Linux. Dessutom finns det applikationsstöd för LabVIEW, MATLAB och Visual Studio.NET.
Adlink representeras av System Technology Sweden AB, Linköping.

 

Comments are closed.