SSF utlyser två nya ramprogram

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, utlyser nu 600 miljoner kronor i två nya ramprogram för så kallade smarta system och materialvetenskap. Båda utlysningarna är inom områden där Sverige hävdar sig väl och bedöms ha en stor potential för tillväxt.

Smarta system integreras till exempel i självkörande fordon eller avancerade diagnosmetoder inom vården, men används även för att storskaligt reglera elnät pappersproduktion, trafikflöden och liknande.

Nya material har också breda användningsområden, från smartphones till energieffektiva byggnader. Båda områdena kännetecknas enligt SSF av tekniksprång och är viktiga för andra vetenskapliga fält och industriella tillämpningar.

– Smarta system och materialvetenskap är strategiska forskningsområden för Sverige. De kräver insatser i flera led från grundutbildning till storskalig forskningsinfrastruktur. SSF:s satsning på rambidrag möjliggör samverkan mellan flera aktörer och matchas dessutom av många starka och framväxande svenska industri-och tjänsteföretag med goda förutsättningar att exploateraforskningsresultaten, säger Lars Hultman, SSF:s vd.

För programet smarta system ligger fokus på cyberfysiska system, integrerade system och system-av-system, där tillämpningarna framför allt finns inom automatisering, autonoma system och artificiella intelligensbaserade informationssystem. Materialvetenskap

Inom utlysningen för materialvetenskap ligger fokus på nya metoder för syntes och process I många tillämpningar är det själva materialet som sätter gränsen för komponentens eller konstruktionens funktion och livslängd. Upptäckten av nya material och tillgången till förbättrade material är enligt SSF därför strategiska faktorer för industri och sjukvård. Med satsningen vill SSF bidra till att förbättra förståelse och styrbarhet av materialframställningen. Teknikerna kan vara additiv tillverkning(3D-printing), sintring, gjutning, vakuumförångning eller helt nya processer för tillverkning av keramer, metaller, polymerer och hybridmaterial. Resurshushållning och återvinningsbarhet är också viktiga inslag, enligt SSF.

Comments are closed.